Föräldraträff

På sidan 14 i Familjematematik – Hemmet och skolan i samverkan beskrivs, under rubriken Planeringsgrupp, hur lärare kan inbjuda till en förberedande föräldraträff där inga barn är med. Nedan ges förslag på innehåll för en sådan träff.

Starta träffen med att ställa t ex frågorna Vad är matematik? och Vilken matematikkunskap behövs i framtiden? Detta är frågor som alla har något svar på och de allra flesta brukar uppskatta att prata om matematik. Låt deltagarna prata i smågrupp och sammanfatta sedan svaren genom att skriva upp dem eller använda sammanställningarna nedan.

Kopieringsunderlag för OH-blad finns här:
Vad är matematik?
Vad matematik kan vara
Framtida matematikkunskaper

Fortsätt sedan med en eller ett par kortare aktiviteter eller spel. Välj bland sådant som är aktuellt i klassen eller passa på och prova något nytt. Titta t ex bland de aktiviteter som finns bland Strävorna.
Till Strävorna >>

Berätta om era planer på att ordna Kvällar med matematik och försök hitta några föräldrar som vill vara med i planeringsgruppen.

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.