Familjematematik – litteraturlista

Den litteraturlista med svenskspråkiga böcker som finns i Familjematematikboken presenteras även här och har även kompletterats med några titlar.

För att du ska kunna läsa en pdf-fil behöver du programmet Acrobat Reader. Skulle du inte ha det så finns det att hämta kostnadsfritt här.