Familjematematik – gemensamma sidor

Till de olika delarna av Familjematematik finns information och kompletteringar som är av gemensam art.

Föräldrar – Barn – Matematik

Vikten av att engagera föräldrar i sina barns skolgång lyfts fram över hela världen och det finns många genomförda eller pågående projekt med ett innehåll som handlar om Föräldrar – Barn – Matematik. Det finns goda exempel på enskilda personer, organisationer och förlag som erbjuder webbplatser och annat relevant material.

Det finns projekt, organisationer, föreningar, utbildningar etc runt om i världen som på olika sätt arbetar med och lyfter fram Föräldrar – Barn – Matematik.

Svenska länkar
Föräldraguide till Mästerkatten
På Gleerups hemsida kan du kostnadsfritt hämta hem en föräldraguide till matematikläromedlet Mästerkatten. Guiden finns både på svenska och andra språk för att underlätta för föräldrar med annat modersmål än svenska. Föräldraguiden tar upp några av matematikämnets mål och syften och beskriver även innehåll, arbetssätt och mål i arbetet med Mästerkatten. Detta för att skapa förståelse och delaktighet i barnens arbete. Guiden avslutas med en liten ordlista.

Engelskspråkiga länkar
Counting on you
Counting on you – Helping your child with maths är ett 16-sidigt häfte om matematik som Utbildningministeriet i Western Australia har tagit fram. Det vänder sig till föräldrar och övriga vårdnadshavare till barn i förskolan och de första skolåren. Häftet visar hur matematik i vardagen kan synliggöras och ger exempel på aktiviteter som kan hjälpa barn att upptäcka och lära matematik. (080513)
www.oceanreefps.wa.edu.au/mathematics

MAPPS
Math and Parent Partnerships in the Southwest (MAPPS) är ett fyraårigt projekt som engagerar föräldrar till barn från F till gymnasiet (motsv). Southwest innebär här Tucson, Arizona; Las Vegas, Nevada; San Jose, Californien och Chandler, Arizona. Upplägget har flera likheter med vårt svenska Familjematematik.
Math Awareness Workshops är tvåtimmarspass där föräldrar och barn arbetar med olika områden som multiplikation, area, taluppfattning etc på ett stimulerande och roligt sätt. Tjugo workshops har arbetats fram.
Math for Parents Mini-Courses är fem olika kurser för föräldrar baserade på olika områden från skolmatematiken. Varje kurs omfattar åtta träffar à två timmar, oftast utspridda över en termin.
Leadership Development Sessions är ett materiel framtaget för föräldrar och lärare som vill arbeta med projektet.
En kort artikel om MAPPS finns i “Mathematics Teacher”, Vol. 95, No. 9, December 2002, sid 734-735.

Figure this!
Här finns många (ca 80 st) roliga och trevliga aktiviteter speciellt framtagna för matematik hemma och i familjerna. Sidan hör till NCTM som är den amerikanska matematiklärarföreningen.
Aktiviteterna och ytterligare materiel – t ex en PowerPointpresentation för familjematematikkväll – finns även samlat på en CD-ROM och en sådan finns i NCM:s läromediasamling.

Math Forum
The Math Forum är enligt webbsidans egen inledning ett ledande center för matematik och matematikutbildning på Internet. I verkligheten finns verksamheten huvudsakligen i Philadelphia, USA. Sidan är omfångsrik och har en stor avdelning speciellt för föräldrar och engagerade samhällsmedlemmar.

Making Mathematics
På denna föräldrasida beskrivs ett världsomfattande matematikprojekt där elever i åldrarna 8 till 18 år deltog. Här finns möjlighet att läsa om projektet och ta del av olika arbeten som elever gjort, samt att komma vidare till många roliga och kluriga aktiviteter och spel.

Everyday Math
En sida i samverkan mellan ett kommersiellt företag och universitetet i Chicago. Vid sidan om läroboksreklam finns en omfattande matematikordlista. Den kan säkert vara till nytta för dem som klarar engelska språket men som inte är vana vid specifika matematikord.

Math Guide
En webbsida som säger sig vara ett globalt matematiskt resurscenter för studenter, föräldrar och lärare. Finns bl a kluringar och gåtor.

Math Solutions

Marilyn Burns Education Associates är en amerikansk organisation som vill förbättra matematikundervisning genom att tillhandahålla professionell kompetensutveckling av högsta kvalitet för lärare och skolledare samt även erbjuda materiel för en bredare allmänhet där exempelvis föräldrar ingår som en stor grupp.

Math at Home
Sooma County
Californiens svar på Familjematematik – Hemmet och skolan i samverkan. Math at Home är en 23-sidig skrift i pdf-format. Läsvärd! Finns även på spanska.

Litteratur

Det finns ett rikt utbud av böcker som dels ger förslag på hur föräldrar kan stötta och utmana sina barns matematikutveckling, dels böcker som ger många trevliga uppslag och problem att arbeta tillsammans med. Följande litteratur har valts med föräldrar som huvudsaklig målgrupp.

Familjematematik – litteraturlista

Fördjupande texter

Det finns lärarstuderande som väljer att skriva sitt examensarbete om föräldrar och matematik och det förekommer allt som oftast artiklar, framförallt i lokalpressen, om matematikkvällar då barn och föräldrar bjudits in. Lärare delar också med sig av sina erfarenheter genom berättelser och artiklar.

Examensarbete
Föräldrasamverkan inom matematik – Hur skola och hem kan samverka för att stärka elevens matematiska utveckling är rubriken på ett examensarbete skrivet av Kristina Engström och Sezin Imamovic under höstterminen 2005 vid Lärarhögskolan, Stockholm.
Läs examensarbetet >>

Spelar föräldrasamverkan någon roll? – Om föräldrasamverkans effekter på barns matematikutveckling är rubriken på ett examensarbete skrivet av Heini Kumpula och Kerstin Udén under höstterminen 2007 vid Lärarutbildningen, Göteborgs universitet.
Läs examensarbetet >>

Matematikcafé
På Bergsgårdsskolan i Hjällbo startade tre lärare våren 2006 matematikcafé för två klasser för att bygga broar mellan hem och skola. Lärarna ville skapa lust och självförtroende hos barn och föräldrar för matematik. De ville också visa med vad och varför de arbetar som de gör. Cafékvällen blev lyckad och de bestämde sig för att fortsätta med fler kvällar. Du kan läsa om deras första trevande steg på den resan som de ännu inte vet vart den går. (070328)
Läs mer >>