Familjematematik – länkar

Det finns projekt, organisationer, föreningar, utbildningar etc runt om i världen som på olika sätt arbetar med och lyfter fram Föräldrar – Barn – Matematik.

Svenska länkar
Föräldraguide till Mästerkatten
På Gleerups hemsida kan du kostnadsfritt hämta hem en föräldraguide till matematikläromedlet Mästerkatten. Guiden finns både på svenska och andra språk för att underlätta för föräldrar med annat modersmål än svenska. Föräldraguiden tar upp några av matematikämnets mål och syften och beskriver även innehåll, arbetssätt och mål i arbetet med Mästerkatten. Detta för att skapa förståelse och delaktighet i barnens arbete. Guiden avslutas med en liten ordlista.
Gör så här: Gå in på adressen ovan, klicka i tur och ordning på Gleerups, Läromedelsstöd F–6, under Matematik finns Föräldraguide till Mästerkatten.

Engelskspråkiga länkar
Counting on you
Counting on you – Helping your child with maths är ett 16-sidigt häfte om matematik som Utbildningministeriet i Western Australia har tagit fram. Det vänder sig till föräldrar och övriga vårdnadshavare till barn i förskolan och de första skolåren. Häftet visar hur matematik i vardagen kan synliggöras och ger exempel på aktiviteter som kan hjälpa barn att upptäcka och lära matematik. (080513)

MAPPS
Math and Parent Partnerships in the Southwest (MAPPS) är ett fyraårigt projekt som engagerar föräldrar till barn från F till gymnasiet (motsv). Southwest innebär här Tucson, Arizona; Las Vegas, Nevada; San Jose, Californien och Chandler, Arizona. Upplägget har flera likheter med vårt svenska Familjematematik.
Math Awareness Workshops är tvåtimmarspass där föräldrar och barn arbetar med olika områden som multiplikation, area, taluppfattning etc på ett stimulerande och roligt sätt. Tjugo workshops har arbetats fram.
Math for Parents Mini-Courses är fem olika kurser för föräldrar baserade på olika områden från skolmatematiken. Varje kurs omfattar åtta träffar à två timmar, oftast utspridda över en termin.
Leadership Development Sessions är ett materiel framtaget för föräldrar och lärare som vill arbeta med projektet.
En kort artikel om MAPPS finns i “Mathematics Teacher”, Vol. 95, No. 9, December 2002, sid 734-735.

Figure this!
Här finns många (ca 80 st) roliga och trevliga aktiviteter speciellt framtagna för matematik hemma och i familjerna. Sidan hör till NCTM som är den amerikanska matematiklärarföreningen.
Aktiviteterna och ytterligare materiel – t ex en PowerPointpresentation för familjematematikkväll – finns även samlat på en CD-ROM och en sådan finns i NCM:s läromediasamling.

Mathematics for Parents
Sök på parents + math. En amerikansk webbsida i form av nyhetsbrev till föräldrar som tar sin utgångspunkt i ett projekt, Cognitively Guided Instructions (CGI) program. Målet är att informera lärare om hur barn tänker kring enklare aritmetik, räkning, under de första skolåren. Projektet har också utvidgats till att omfatta barns tänkande kring former, mått, avbildningar och riktning. Dvs mycket av det som vi i Sverige kallar rumsuppfattning.
“Lärande är dock inte begränsat till klassrummet. En stor del av barnens lärande sker utanför klassrumsväggarna. Föräldrar, som “hemlärare” är mycket värdefulla i detta lärande.”
Tanken med dessa nyhetsbrev är lärare ska skicka hem dem med barnen under skolåret, men de kan naturligtvis användas på många andra sätt.

Math Forum
The Math Forum är enligt webbsidans egen inledning ett ledande center för matematik och matematikutbildning på Internet. I verkligheten finns verksamheten huvudsakligen i Philadelphia, USA. Sidan är omfångsrik och har en stor avdelning speciellt för föräldrar och engagerade samhällsmedlemmar.

No Child Left Behind
Sök på parents + math. En ny (hösten -02) amerikansk lag som George W. Bush beskriver så här: “So under this new law, parents will have the information they need to do what is important for their children.”

California Mathematics Council
CMC är en organisation med drygt 10 000 medlemmar; lärare, skolledare, föräldrar och lärarutbildare, främst i Kalifornien men även i en lång rad andra delstater och länder runt om i världen.
Helping at Home with Mathematics Homework är en sida med goda råd speciellt för föräldrar som tycker att deras barns matematikläxor börjar bli komplexa.

Making Mathematics
På denna föräldrasida beskrivs ett världsomfattande matematikprojekt där elever i åldrarna 8 till 18 år deltog. Här finns möjlighet att läsa om projektet och ta del av olika arbeten som elever gjort, samt att komma vidare till många roliga och kluriga aktiviteter och spel.

Everyday Math
En sida i samverkan mellan ett kommersiellt företag och universitetet i Chicago. Vid sidan om läroboksreklam finns en omfattande matematikordlista. Den kan säkert vara till nytta för dem som klarar engelska språket men som inte är vana vid specifika matematikord.

Math Guide
En webbsida som säger sig vara ett globalt matematiskt resurscenter för studenter, föräldrar och lärare. Finns bl a kluringar och gåtor.

Math Solutions
Marilyn Burns Education Associates är en amerikansk organisation som vill förbättra matematikundervisning genom att tillhandahålla professionell kompetensutveckling av högsta kvalitet för lärare och skolledare samt även erbjuda materiel för en bredare allmänhet där exempelvis föräldrar ingår som en stor grupp.

Math at Home
Californiens svar på Familjematematik – Hemmet och skolan i samverkan. Math at Home är en 23-sidig skrift i pdf-format. Läsvärd! Finns även på spanska.

Esso Family Math
En mycket omfattande och ambitiös webbsida som innehåller förslag på uppläggning av familjematematik, material som kan laddas ner – t ex datorspel – och material att köpa. Bland annat finns två böcker/häften med aktiviteter om ca 100 sidor vardera att ladda ner. Det mesta vänder sig till förskolebarn och skolbarn upp till 10 år. Valda delar finns på franska.