nr 2, 2016

Länk till Christina Skodras uppsats om multiplikation finner du här.I denna artikel syftas också på Contexts for learning som här kommer som länk.

Vi bjuder på senaste numrets Sagt & gjort: Multirutor.

Vi har också samlat en sida med fler artiklar och aktiviteter om multiplikation här, för inspiration till klassrummet eller som underlag för er lokal utveckling efter ‘lyftet’.

Uppslaget
Uttryck omkrets och area algebraiskt.

Nämnarens artikelregister
öppnar upp ännu mer. Artiklar från nummer 2015:2 och bakåt finns nu fritt tillgängliga. Sök och bläddra här.

Matematikpapper
Till Multirutor kan det vara bra med ett centimeterrutat papper.

Platonska kroppar: Kub, Tetraeder, Oktaeder, Ikosaeder och Dodekaeder
Förslag på hur matematikpapper kan användas i undervisningen finns här >>

 

Matematikbiennalen 2016 – utvecklande dagar för skolmatematikens proffs
Kort rapport från MaBi i Karlstad som genomfördes i januari.

Tema MONSTER
Monika Helgesson & Ingela Sandberg
Vid Matematikbiennalen i Karlstad tilldelades Monika Helgesson och Ingela Sandberg Nämnarens resestipendium för bästa idéutställning. Vi får här ta del av deras målmedvetna arbete.

Den matematiska vägen från förskola till skola
Ulrika Hessvall & Lisa Hultman
Artikelförfattarna som arbetar på Varnhemsskolan i Skara kommun har fått möjlighet att följa barngrupper från förskola och förskoleklass in i skolan. Barnen utvecklar en positiv attityd till matematik när fokus i arbetet ligger på meningsfullhet och begriplighet.

Muffles’ truffles – Undervisning i multiplikation med systematiskt varierade exempel
Christina Skodras
I Nämnaren 2015:4 beskrivs ROMB-projektet övergripande i Unga matematiker i arbete. Här redovisas och diskuteras hur en del av materialet har utprovats i en årskurs 4.

Att konkretisera och förstå multiplikationstabellen
Natalia Karlsson & Wiggo Kilborn
Vari ligger skillnaden i att kunna använda sig av multiplikationstabellen och att förstå multiplikation? Behöver det ena utesluta det andra? Vilka möjligheter och hinder finns med de konkretiserande bilder som används i undervisningen?

Multiplikation i rutnät
Jöran Petersson
Elevers lärande gynnas av att de redan tidigt får möta multiplikation som inte bara som upprepad addition utan även som area. Här används rutnätet för att utveckla elevers förståelse för multiplikation bortom heltalen i tabellen.

Lärartankar: Att utveckla sitt yrkeskunnande
Bengt Drath
En erfaren lärare och lärarutbildare delar med sig av sina tankar kring hur lärare tillsammans kan arbeta mot en stärkt professionalitet.

Uppslaget: Uttryck omkrets och area algebraiskt

Sagt & Gjort: Multirutor
I detta nummer finns det flera artiklar som behandlar undervisning om multiplikation med areamodellen. Det gav oss anledning att plocka fram ett tärningsspel som finns i Familjematematik – Hemmet och skolan i samverkan, ett Nämnarentema från 2004.

Spetsutbildning i matematik vid Hvitfeldtska gymnasiet
Henrik Petersson
I förra numret inleddes en artikelserie under temat Mattetalanger. I denna artikel följs upp med en inblick i hur en gymnasieskola med spetsutbildning i matematik har organiserat sin undervisning för att möta elevers olika behov.

Mattekollo
Valentina Chapovalova
Sommaren 2015 hölls ett första läger för ett tiotal ungdomar från hela Sverige intresserade av avancerad matematik och programmering. I sommar är ambitionerna med mattekollot större då ett fyrtiotal elever från årskurserna 6–8 kommer att tas emot. På kollot varvas lektioner med matematiktävlingar och andra fritidsaktiviteter.

Lite båtnostalgi
Bengt Ulin
I denna korta betraktelse plockar Bengt Ulin bland annat upp en tråd ur en drygt 100 år gammal bok om algebra avsedd för elever på det vi idag ser som gymnasienivå, men som troligen är en aning för svårt för de flesta av dagens gymnasister. Däremot kan säkert problemen tilltala en matematikbegåvad elev som inte backar för utmaningar.

Vi har läst 198
Inger Ridderlind: Elevperspektiv på bedömning för lärande.
Mogens Niss & Uffe Thomas Jankvist (red.): Fra snublesten til byggesten – Matematikdidaktiske muligheter.

Flipped classroom – exempel från Älvkullegymnasiet
Sarah Arnefuhr, Andreas Borg, Mattias Boström & Jonas Ågren
Flipped classroom är ett arbetssätt som börjar sprida sig i Sverige. Detta koncept används på olika sätt på olika skolor. Artikelns författare berättar hur de har valt att gå till väga, hur deras arbetssätt ser ut och hur de vill utveckla sin praktik i framtiden.

Introducera trigonometriska funktioner med Geogebra
Jonas Hall & Thomas Lingefjärd
Matematiska objekt ofta står i relation med varandra. På så vis kan vi genom att lära oss ett område också erövra kunskaper inom ett annat. Här visas ett sätt att med digitalt stöd introducera trigonometriska funktioner.

Ur vår bedömningspraktik
Jan Gustafsson & Lisa Rehnströmer
Under rubriken Kollegor emellan fick lärare träffas på Matematikbiennalen för att samtala och utbyta erfarenheter från sina lärarpraktiker. En av dessa samtalsgrupper handlade om bedömningspraktik i gymnasieskolan. Vi får här ta del av några kollegors arbete på praktiskt inriktade program.

Kängurusidorna 198 – Använd alternativen!
Susanne Gennow & Karin Wallby

Problemavdelningen – Algebraiskt tänkande löser problemet
Ulrica Dahlberg