Familjematematik – fördjupande texter

Examensarbete
Föräldrasamverkan inom matematik – Hur skola och hem kan samverka för att stärka elevens matematiska utveckling är rubriken på ett examensarbete skrivet av Kristina Engström och Sezin Imamovic under höstterminen 2005 vid Lärarhögskolan, Stockholm.
Läs examensarbetet >>

Spelar föräldrasamverkan någon roll? – Om föräldrasamverkans effekter på barns matematikutveckling är rubriken på ett examensarbete skrivet av Heini Kumpula och Kerstin Udén under höstterminen 2007 vid Lärarutbildningen, Göteborgs universitet.
Läs examensarbetet >>

Matematikcafé
På Bergsgårdsskolan i Hjällbo startade tre lärare våren 2006 matematikcafé för två klasser för att bygga broar mellan hem och skola. Lärarna ville skapa lust och självförtroende hos barn och föräldrar för matematik. De ville också visa med vad och varför de arbetar som de gör. Cafékvällen blev lyckad och de bestämde sig för att fortsätta med fler kvällar. Du kan läsa om deras första trevande steg på den resan som de ännu inte vet vart den går. (070328)
Läs mer >>

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.