Handboken – fortsatt arbete

Här finns aktiviteter som har anknytning till Förstå och använda tal – en handbok.

I följande lista har aktiviteter från Strävorna, och i några fall från Nämnaren på nätet, samlats. Urvalet är gjort för det fortsatta arbetet efter att klassen har gjort ett test. En del elever visar kanske i testet att de behöver arbeta mer med ett särskilt innehåll medan andra att de behöver utmaningar. Många av aktiviteterna passar till flera kapitel i handboken och i andra finns innehåll som bara delvis passar till ett särskilt bokkapitel. Därför finns aktiviteterna i alfabetisk ordning och de är direkt länkade till aktiviteten.