Kängururesultat 2006 – Cadet

Åk8

Vladimir Grozman Sonja Kovalevskyskolan, Stockholm 84
Tolios Paschalis Rinkebyskolan, Spånga 84
Emma Sundling Vibckeskolan, Alnö 81
Nicklas Vedin Rosenborgskolan, Södertälje 80
Sara Eriksson Friskolan Svettpärlan, Karlskrona 79
Albin Ridefelt Gottsundaskolan, Uppsala 79
Göran Alm Sturebyskolan, Enskede 77
Sebastian Källman Carlssons skola, Stockholm 76
Tim Andersson Mörbyskolan, Danderyd 75
Magnus Bellstrand Montessoriskolan Floda Säteri, Floda 75
Christofer Kernen Mörbyskolan, Danderyd 75
Pernilla Petersson Nordinskolan, Smålandsstenar 75
Anette Önerud Sturebyskolan, Enskede 75

Åk 9

Jonas Berglund Vasaskolan, Skövde 84
Christopher Burjonski Rinkebyskolan, Spånga 84
Fredrik Wahlberg Sturebyskolan, Enskede 80
Ragna Broman Carlssons skola, Stockholm 79
Hugo Mörse Carlssons skola, Stockholm 79
William Tellstedt Montessoriskolan Floda Säteri, Floda 79
Emelie Laitinen Sätilaskolan, Sätila 77
Jimmy Flummé Hagaskolan, Umeå 76
Oliver Fleetwood Carlssons skola, Stockholm 75
Christine Hållinggård Gottsundaskolan, Uppsala 75
Leonard Jansson Norrbergsskolan, Vaxholm 75
Arvid Larsson Vasaskolan, Skövde 75
Caroline Svensson Sollentuna Musikklasser, Sollentuna 75
Johan Thorén Hagaskolan, Umeå 75

Innehåll: KW

Kängururesultat 2006 – Cadet för gymnasiet

Sara Aschan Rudbecksskolan, Sollentuna 88
Markus Lind Rudbecksskolan, Sollentuna 88
Anton Sege Ebersteinsk gymnasiet, Norrköping 84
Robert Svensson Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke 83
Martin Rose Hässleholms Tekn, Hässleholm 82
Frida Karlsson Sunnerbogymnasiet, Ljungby 79
Anna Sporre Tyresö gymnasium, Tyresö 79
Daniel Felt Gislaveds Gymnasium, Gislaved 78
Gabriel Skarrie Alströmergymnasiet, Alingsås 76
Patrik Sundin Sunnerbogymnasiet, Ljungby 76
Christian Bergén Tessinskolan, Nyköping 74
Hanna Stedt Elector Utbildning, Örebro 73
Danilo Kricac Procivitas Privata Gymnasium, Växjö 71

Innehåll: KW

Kängururesultat 2006 – Junior

Kurs B

Kalle Andersson Gislaveds Gymnasium, Gislaved 82
Emil Ahlstedt Danderyds Gymnasium, Danderyd 61
Thom Barbus Nordenbergsskolan, Olofström 61
Linnea Nilebäck Nils Ericsonsgymnasiet, Trollhättan 55
Jonas Nyström Nils Ericsonsgymnasiet, Trollhättan 54
Wilhelm Svensson IT-Gymnasiet, Västerås 54
Kalle Björklund Bromma gymnasium, Bromma 52
Terese Hedberg Vadsbogymnasiet, Mariestad 52
Sophia Lyon Rudbecksskolan, Sollentuna 52

Kurs C

Mathias Westerdahl Danderyds Gymnasium, Danderyd 83
Emma Ingmarsson Nordenbergsskolan, Olofström 77
Patrik Oldsberg Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg 71
Martin Fjällman Danderyds Gymnasium, Danderyd 70
Andreas Källberg Danderyds Gymnasium, Danderyd 68
Viktor Kull Danderyds Gymnasium, Danderyd 67
Ellen Löfgren Torsbergsgymnasiet, Bollnäs 66
Patrik Repo Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg 66
Erik Andersson Tullängsskolan, Örebro 64
Joel Ekman

Danderyds Gymnasium, Danderyd 64
Erik Gustavsson Oscarsgymnasiet, Oskarshamn 63
Nils Forsman Tyresö gymnasium, Tyresö 59
Andreas Lundin Högbersskolan, Tierp 58
Dan Rasmusson Nordenbergsskolan, Olofström 58

Innehåll: KW

Kängururesultat 2006 – Student

Kurs D

Mohsen Nadjafi Danderyds Gymnasium, Danderyd 73
Mattias Josefsson Gullmarsgymnasiet, Lysekil 63
Henrik Kindstrand Danderyds Gymnasium, Danderyd 54
Linnea Stork Gislaveds Gymnasium, Gislaved 54
Sandra Björklund Torsbergsgymnasiet, Bollnäs 53
Calle Lundqvist Rudbecksskolan, Sollentuna 51
Amin Naeri Bromma gymnasium, Bromma 51
Martin Axtelius Alvar Gullstrandgy., Landskrona 50
Martin Borgdén Rudbecksskolan, Sollentuna 50
Joakim Wernersson Gislaveds Gymnasium, Gislaved 48

Kurs E

Simon Meuller Danderyds Gymnasium, Danderyd 96
Gunnar Peng Katedralskolan, Linköping 96
Johan Norberg Danderyds Gymnasium, Danderyd 82
Tomas Ewetz Danderyds Gymnasium, Danderyd, 79
Maria Ekwall Danderyds Gymnasium, Danderyd 78
Johan Westerborn Danderyds Gymnasium, Danderyd 78
Gabriel Fjällander Gislaveds Gymnasium, Gislaved 73
Petter Nilsson Danderyds Gymnasium, Danderyd 72
Hans Edward Gennow Danderyds Gymnasium, Danderyd 68
Fredrik Bergenlid Rudbecksskolan, Sollentuna 65
Christian Fredriksson J.A. Zachrissons gy., Kungsbacka 65
Linus Östberg Rudbecksskolan, Sollentuna 65
Emanuel Unge Kärrtorps Gymnasium, Johanneshov 64
David Spångberg J.A. Zachrissons gy., Kungsbacka 63,
Joi Elebo Gislaveds Gymnasium, Gislaved 61
Carl Bring Kärrtorps Gymnasium, Johanneshov 59
Jonathan Ragne Kärrtorps Gymnasium, Johanneshov 59

Innehåll: KW

Kängurumateriel 2006 – Uppgifter, lösningar och ”att arbeta vidare med”

Allt material från årets Känguru får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner.

Ecolier
Uppgifter

Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med

Benjamin
Uppgifter

Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med

Cadet
Uppgifter

Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med

Cadet gymnasiet
Uppgifter

Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med

Junior
Uppgifter

Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med

Student
Uppgifter

Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med

2006 års Känguru-resultat

Här finns 2006 års Kängururesultat

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.

Innehåll: KW

Kängurutävlingen 2006 – Resultat


Nu finns resultaten från årets Känguru tillgängliga – för respektive tävlingsklass.

För varje tävlingsklass presenterar vi de elever som har nått högst poäng. Sammanställningen bygger på de uppgifter som rapporterats in till oss. Om någon elev borde vara med på listan men inte rapporterats ber vi er ta kontakt med oss, epost: kanguru@ncm.gu.se.

Ecolier

Benjamin

Cadet

Cadet för gymnasiet

Junior

Student

Årets Kängurumaterial

Hämta uppgifter, lösningar och Att arbeta vidare med …

Innehåll: KW

2-årigt kompetensutvecklingsprojekt, Jönköping

Taluppfattning del 1

Ljungarum – NCM
Tisdagen den 30 okt 2001

Medverkande
Göran Emanuelsson, Margareta Olsson, Karin Wallby

Före studiedagen
Deltagande lärare genomför ett av de utsända taluppfattningstesten i en elevgrupp och funderar över de frågor som finns i brevet.

Program
8.15 – 9.30
Gemensamt för alla
Inledning. Studiedagens roll i ett längre perspektiv.
Vad menas med god taluppfattning? Bakgrund. Olika aspekter.

Ca 9.30 – 10.00
Kaffe

Ca 10.00 – 11.30
Fortsättning på föregående pass, därefter uppdelning i grupper.
F – 2,3 Margareta Olsson
3,4 – 6,7 Karin Wallby
6,7 – 9 Göran Emanuelsson
Genomgång av erfarenheter från testen. Exempel på utvecklande aktiviteter.

13.00 – 14.00
Fortsättning på föregående pass.

14.00 – 15.30
Tvärgrupper (lärare F-9), förfriskning under tiden.
Erfarenheter från testen. Jämförelser med förväntningar, olika åldrar, olika uppgifter. Vad kan olikheter och likheter bero på? Tankar om vidare arbete…

15.30 – 16.00
Gemensam avslutning.

Taluppfattning del 2

Ljungarum – NCM
Tisdagen den 26 feb 2002

Medverkande
Göran Emanuelsson, Margareta Olsson och Karin Wallby

Program
8.15 – 9.30
Gemensamt för alla
Inledning. Information om vad som händer inom matematikundervisningen nationellt och internationellt. PISA-rapporten.

9.30-10.00
Kaffe

10.00-11.30
Taluppfattning del 2. Uppföljning och diskussion kring prövade aktiviteter.
F – 2,3 och 3,4 – 6,7 samt 6, 7– 9

13.00 – 16.00
Arbete i mindre lärargrupper/arbetslag. Göran, Margareta och Karin cirkulerar mellan grupperna. Kaffe serveras.

18.00- 20.30
Förskolepersonal

Kompetensutveckling – planeringsstöd

NCM har under åren samlat på sig erfarenheter kring kompetensutveckling för lärare som undervisar i matematik. Erfarenheterna kommer både från egna insatser och från kontakter med matematikutvecklare, lärare, utvecklingsstrateger, rektorer, skolchefer etc. Det övergripande syftet med sidorna är att vara ett praktiskt stöd vid planering av utvecklingsarbete och kompetensutveckling. Det utmärkande för planeringsstödet är sammanställningar av Frågor som kan vara till hjälp. Frågorna är tänkta att fungera som stöd vid planering av kompetensutveckling. Se frågorna som förslag som kan kompletteras, reduceras eller förändras så att de passar den lokala situationen.

Vi vill inbjuda alla som arbetar för att utveckla matematikundervisningen att bidra med egna konkreta exempel – stora som små – på kartläggningar, nulägesbeskrivningar, enkäter, projekt-, handlings- eller utvecklingsplaner, program, inbjudningar, utvärderingar, sammanställningar av utvärderingar mm. Det finns ett stort behov av att få ta del av hur andra gjort!

Välkommen att maila ditt material samt även synpunkter, förslag och idéer på hur webbsidorna kan utvecklas till Lena.Trygg@ncm.gu.se

Malmö, 27 jan 2006

Den första nätverksträffen blev extra angelägen och intressant då skolminister Ibrahim Baylan i sitt inledningstal på Biennalen tog upp att en satsning kommer att ske på lokala nyckelpersoner – matematikutvecklare – och att de ska finnas i alla kommuner:

Matematikutvecklare ska finnas i alla kommuner
Kompetensutveckling av befintliga lärare är kärnan i satsningen. Jag ser framför mig en modell där staten ger stöd till lokala nyckelpersoner, matematikutvecklare. Deras huvuduppgift blir att genomföra lokalt utvecklingsarbete och fungera som vägledare till forsknings- och annat inspirationsmaterial.

Läs hela talet
Efter vad som framkom av nätverksträffens deltagarlista har majoriteten av deltagarna redan nu någon liknande roll i form av projektledare / matematikutvecklare / utbildningsstrateg / skolstrateg / kompetensutvecklare / pedagogisk vägledare / matematiksamordnare / verksamhetsutvecklare.

Träffen präglades av en mycket positiv och entusiastisk stämning – trots att den låg allra sist på fredag eftermiddag. Det timslånga programpasset innehöll två huvudpunkter, Kollegieblocket samt en presentation av sex pågående, lyckade kommunala kompetensutvecklingsprojekt.

Kollegieblocket
Kollegieblocket är en resurs för utvecklingsarbeten i matematik. Det är tänkt att fungera som en ”annonssida” för utvecklingsinitiativ som görs idag i Sverige när det gäller matematikutbildning, från förskola till högskola. På denna sida presenteras personer som bedriver eller har bedrivit utvecklingsprojekt som de anser vara värda att sprida. Kollegieblocket är också tänkt att vara en förmedlare av kontakter mellan lärare på alla nivåer i utbildningssystemet samt andra aktörer som skolledare, kommuner, regionala utvecklingscentra och nätverk och liknande.
Det material som samlades in under Matematikdelegationens arbete 2003-2004 utgör grunden för denna webbplats och skall spridas på uppdrag av Myndigheten för Skolutveckling. Kollegieblocket kommer att successivt byggas ut och NCM välkomnar en diskussion kring Kollegieblockets innehåll och framtida funktion. Kompetensutvecklingsprojekt på kommunal nivå finns även beskrivna under rubriken Kompetensutvecklingsmodeller

Sex kommunala kompetensutvecklingsprojekt
Järfälla: HÖJA NIVÅN i matematik
Oskarshamn: Strålande matematik
Skellefteå: Utvecklingsarbete i matematikdidaktik
Vänersborg: BeMa – ett utvecklingsarbete för att stödja elevers kunskapsutveckling i matematik
Västerås: Matematikprojekt 2005-2006
Östersund: Med fokus på Matematiken – ett försök att sätta matematikundervisningen på dagordningen

På ovanstående sidor finns kortfattade beskrivningar av de sex kommunala satsningarna samt information om hur man kan få kontakt med projektgrupperna. Ansvariga för texterna är respektive projekt.

Fortsättning följer…
Intresset för nätverket var mycket stort och det fanns starka önskemål om fortsatta träffar. Ansvariga för Höja nivån i matematik erbjöd sig att vara medarrangörer för den nästkommande träffen och därför bestämdes att den ska förläggas till deras hemkommun, Järfälla.

Nätverksträff, 5 april 2006

10.00 -16.00
Järfällasalen, Kommunalhuset
Vasaplatsen 11, Jakobsbergs centrum

Kaffe serveras från 9.30

10.00 Inledning Elisabeth Rystedt, NCM
Tommy Fabricius, Järfälla kommun
10.20 Redovisningar av kommunala utvecklingsarbeten
11.30 Lunch
12.30 Från problem till lösningar
Frågor som det finns behov av att diskutera och där utgångspunkt tas i det som i första hand upplevs som ”svårigheter”, men där erfarenhetsutbyte kan leda fram till olika varianter av lösningar. Gruppdiskussioner.
14.00 Kaffe
14.30 Från problem till lösningar forts.
15.15 Återsamling. Redovisning av gruppdiskussioner. Hur går vi vidare?
16.00 Hemfärden startar?

Varmt välkomna!
Eva Wedlund och Marlene Allsten, Järfälla
Elisabeth Rystedt, NCM

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!