ncmadmin

Kompetensutvecklingsmodell – Nyköping, genomförande

Enligt den aktuella kunskapsöversikt om kompetensutveckling som NCM har tagit fram, är det av största vikt att kompetensutvecklingsinsatser får löpa över en längre tid. Tillfälliga nedslag i form av enstaka studiedagar brukar visa sig ge ringa långtidseffekt. Det är också av mycket stor vikt att kompetensutvecklingen tar sin utgångspunkt i lärarnas egna erfarenheter och önskemål, …

Kompetensutvecklingsmodell – Nyköping, genomförande Read More »

Kängurustävlingen 2000 – lösningar

3-poängsuppgifter: 1: C,2: E,3: D,4: E,5: D,6: E,7: D,8: B,9: D,10: D,4-poängsuppgifter: 11: B,12: E,13: D,14: B,15: C,16: B,17: D,18: E,19: A,20: E,5-poängsuppgifter: 21: D,22: D,23: E,24: B,25: D,26: A,27: A,28: D,29: D,30: D,