På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Boken Familjematematik

Här finner du kompletterande material till Familjematematik – Hemmet och skolan i samverkan.
Till det avsnitt i boken som heter Kaffe med matte finns kommentarer, ledtrådar och lösningar.
»»» Läs mer
För att hitta föräldrar som gärna vill vara med i en planeringsgrupp är det en god idé att först bjuda in föräldrarna utan barn. Förslag på […]

Familjematematik

[…] bland annat vikten av föräldrars engagemang i sina barns matematikutbildning. Där ges även förslag på satsningar som bör göras. Allt önskvärt är ännu inte gjort, men boken Familjematematik – Hemmet och skolan i samverkan problematiserar flera av förslagen och ger även exempel på hur samverkan kan genomföras. Boken vänder sig till skolbarnsföräldrar och grundskollärare.
Läs […]

Familjematematik – länkar

[…] av högsta kvalitet för lärare och skolledare samt även erbjuda materiel för en bredare allmänhet där exempelvis föräldrar ingår som en stor grupp.
Math at Home
Californiens svar på Familjematematik – Hemmet och skolan i samverkan. Math at Home är en 23-sidig skrift i pdf-format. Läsvärd! Finns även på spanska.
Esso Family Math
En mycket omfattande och ambitiös […]

Familjematematik – gemensamma sidor

Till de olika delarna av Familjematematik finns information och kompletteringar som är av gemensam art. Föräldrar – Barn – Matematik Vikten av att engagera föräldrar i sina barns skolgång lyfts fram över hela världen och det finns många genomförda eller pågående projekt med ett innehåll som handlar om Föräldrar – Barn – Matematik. Det finns … Läs mer

Familjematematik – fördjupande texter

ExamensarbeteFöräldrasamverkan inom matematik – Hur skola och hem kan samverka för att stärka elevens matematiska utveckling är rubriken på ett examensarbete skrivet av Kristina Engström och Sezin Imamovic under höstterminen 2005 vid Lärarhögskolan, Stockholm. Läs examensarbetet >> Spelar föräldrasamverkan någon roll? – Om föräldrasamverkans effekter på barns matematikutveckling är rubriken på ett examensarbete skrivet av … Läs mer

Familjematematik – litteraturlista

Den litteraturlista med svenskspråkiga böcker som finns i Familjematematikboken presenteras även här och har även kompletterats med några titlar. För att du ska kunna läsa en pdf-fil behöver du programmet Acrobat Reader. Skulle du inte ha det så finns det att hämta kostnadsfritt här.

Föräldrabroschyrer

I samband med produktionen av boken Familjematematik, NämnarenTema 6, togs det, i samarbete med Myndigheten för Skolutveckling, fram tre broschyrer, Barn och matematik. Dessa vänder sig till föräldrar med barn i förskola och förskoleklass. De har nu uppdaterats och skrivits om och även fått nytt bildmaterial. Broschyrerna ger exempel på hur barn upptäcker matematiken i […]

Föräldraträff

På sidan 14 i Familjematematik – Hemmet och skolan i samverkan beskrivs, under rubriken Planeringsgrupp, hur lärare kan inbjuda till en förberedande föräldraträff där inga barn är med. Nedan ges förslag på innehåll för en sådan träff. Starta träffen med att ställa t ex frågorna Vad är matematik? och Vilken matematikkunskap behövs i framtiden? Detta … Läs mer

Webbsidor enligt vår kategorisering

Adventskalendern: Problem och lösningar Aktuellt Dialoger om problemlösning, DPL Familjematematik Förskola, Små barn Förskoleklass Grundskola Gymnasium Kängurun Känguruproblem Klassrum Kompetensutveckling Konferenser Krypto Månadens problem Matematikverkstad Nämnaren Nämnaren på nätet NOMAD: Se menyn Tidskrifter -> NOMAD Nyanlända Nyförvärv: Under arbete. NOMAD-artiklar: Endast prenumeranter NOMAD-artiklar: Open Access Nämnaren-artiklar: Open Access Problemavdelningen Programmering Publikationer Se menyn Samhälle Seminarium … Läs mer

Litteratur för lärare som undervisar i matematik

[…] K. Albrectsen, et al. (1999). Talens magi : lustläsning för talfreaks, Bergh.
Trygg, L., E. Werner, et al. (2002). Uppslagsboken, Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs Univ.
Trygg, L. (2003). Familjematematik : hemmet och skolan i samverkan, Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs Univ.
Ulin, B. (1998). Klassisk geometri : motiv och mening, Ekelund.
Ulin, B. (2000). Projektiv geometri : […]

Kompetensutvecklingsmodeller

Här finns exempel på olika modeller för kompetensutveckling för lärare som undervisar i matematik. Syftet är att underlätta för kommuner och skolor som vill satsa på att utveckla matematikundervisningen, genom att ge idéer och visa på flera varianter av kompetensutvecklingsinsatser. NCM:s modeller beskrivs utifrån syfte, målgrupp, tidsomfattning och genomförande. Beskrivningar kan fungera som underlag för […]

Förskola

  Tydliga mål i styrdokumenten för förskolan Förändringar i förskolans läroplan trädde i kraft den 1 juli 2011 och har sedan reviderats 2016. I läroplanen finns mål för barnens språkliga och kommunikativa utveckling, matematiska utveckling, samt naturvetenskap och teknik. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning … Läs mer

Nämnaren nr 2, 2016 NpN

[…] Gjort: Multirutor
I detta nummer finns det flera artiklar som behandlar undervisning om multiplikation med areamodellen. Det gav oss anledning att plocka fram ett tärningsspel som finns i Familjematematik – Hemmet och skolan i samverkan, ett Nämnarentema från 2004.
Spetsutbildning i matematik vid Hvitfeldtska gymnasiet
Henrik Petersson
I förra numret inleddes en artikelserie under temat Mattetalanger. I denna […]

Förskoleklass

Den 1 juli 2016 infördes ett nytt avsnitt om förskoleklassen i läroplanen. Texten anger tydligt vilket syfte och centralt innehåll undervisningen ska ha bland annat med fokus på matematiska resonemang och uttrycksformer. Läs mer >> Kartläggning av matematiskt tänkande Hitta matematiken – kartläggning av matematiskt tänkande genomförs under höstterminen i förskoleklass för att läraren tidigt … Läs mer

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!