nr 1, 2020

2020:1
Omslagsbild gjord av Anna-Karin Johansson.

Organisera och skapa goda matematiska samtal
Susanne Frisk & Christina Skodras
Vad kan lärare starta med för att organisera och skapa goda matematiska samtal? Författarna försöker besvara frågan utifrån några normer och kommunikativa drag som finns beskrivna i Matematiska samtal i klassrummet, vägar till elevers lärande.

Vi har läst
Matematikundervisning i förskoleklass av Jorryt van Bommel & Hanna Palmér
Sannolikhet och statistik för lärare av Kajsa Bråting, Håkan Sollervall & Erika Stadler

Algebra på dubbel tallinje
Britt Holmberg & Cecilia Kilhamn
Tallinjen kan användas för att visualisera algebraiska uttryck och fungera som modell för ekvationer och ekvationslösning. Denna artikel inleds med hur enkla algebraiska uttryck kan representeras som avstånd på tallinjen i årskurs 5 och avslutas med att visa hur tallinjen kan användas för att lösa ekvationer med negativa tal.

Strövtåg: Tankar från en lärare som har mer att ge
Kristina Drageryd

Språkspalten: Från, med och mellan – små ord med stor betydelse
Cecilia Kilhamn

Sagt & Gjort: Nämnarens adventskalender 2019
Hur ett fel i en uppgift kan ge upphov till oväntade lösningar.

Vi kan stå på jättars skuldror
Barbro Grevholm
Gudrun Malmer, den tidiga skolmatematikens Grand old lady har lämnat oss, nästan 100 år gammal. Här berättar Barbro Grevholm på ett personligt sätt om Gudruns långa gärning och starka engagemang i svensk matematikundervisning. Litteraturförteckning & länkar

Uppslaget: Upptäck olika kägelsnitt med laser
Tor Hjalmar Johannessen
Efter en artikel (här i original) i Nämnarens norska syskontidskrift Tangenten.

Desmos – en interaktiv plattform
Cecilia Christiansen & Anna-Carina Nilsson
I föregående nummer av Nämnaren berättade författarna hur de använder onlineverktyget Desmos för att undervisa om räta linjens ekvation. Här ger de en beskrivning av plattformens olika delar och hur de kan komma till användning i matematikundervisningen.

Programmering som verktyg för problemlösning
Mika Forss
2019 års mottagare av GE-stipendiet har analyserat läromedel för gymnasieskolan för att se i vilken utsträckning de ger elever möjlighet att lära sig använda programmering som verktyg för problemlösning.

Pizzan: Del av helhet och del av antal

Lärartankar: Primtal och Dianas återupprättade heder
Pesach Laksman

Kängurusidan

Räkna i en annan bas än tio – utan att fuska
Anders Månsson
Minns du hur det var att inte kunna räkna och inte förstå talsystemet? Här beskriver författaren hur ett bassystem är uppbyggt och hur du kan räkna i en annan bas utan att översätta till bas tio som du redan kan. Med hjälp av tallinjer och tiokamrater är det inte så svårt.

Som Pascals triangel – men på direkten
Russell Hatami & Ali Ludvigsen
Två lärare och lärarutbildare med erfarenheter från Sverige, Norge och Iran presenterar här en iransk algoritm för att beräkna binomialkoefficienter. De visar att algoritmen kan vara ett alternativ till användningen av Pascals triangel. OBS! Den tryckta artikeln har ett översättningsfel. Rättad artikel fritt tillgänglig här.

Problemavdelningen: Problem med olika baser
Ulrica Dahlberg


Redaktion

Cecilia Kilhamn

Lena Nilsson

Ansvarig utgivare

Peter Nyström