nr 2, 2020

2020:2
Omslagsbild av Alissa Eckert & Dan Higgins.
Inledare: en märklig vårMatematik på lilla kontoret
Maria Ahlgren & Karin Andersson
I artikelserien Mattetalanger görs nu ett besök på en förskola där ett förändringsarbete visade sig gynna även andra barn och finns därför fortsatt kvar på förskolan.

Lärartankar: Mitt möte med Numicon
Lena Landers

Strövtåg: Åtta barn delar på nio kakor
Barbro Grevholm

Förklaringsuppmaningar
Ida Bergvall, Anneli Dyrvold & Kristina Johansson
Med hjälp av förklaringsuppmaningar kan elevers uppmärksamhet riktas mot viktiga aspekter av ett innehåll då ett nytt begrepp introduceras. Här diskuterar elever i åk 4 proportionalitet.

Språkspalten: Diskreta tal är inte diskreta
Cecilia Kilhamn

Mängdträning på köpet
Eva Björklund
Elever som arbetar med programmering får här samtidig träning i multiplikation.

Biennalrådet presenterar sig
Yvonne Liljekvist

Uppslaget: Modellering av smittspridning
Sverker Lundin

Underskattade uppskattningar
Jöran Petersson, Louisa Colliander-Stahl & Judy Sayers
I ett pågående forskningsprojekt om numeracitet undersöker författarna elevers olika strategier för att uppskatta antal och storlek.

Digitala matematikböcker – AI, gamification och nya utmaningar
Leif Johansson, Uta Leopold, Martin Tallvid, Marie Utterberg Modén & Lena Vestberg
Lärare och forskare beskriver hur de arbetar tillsammans för att lära sig använda och utnyttja digitala läromedel med inslag av artificiell intelligens.

Förklaringsuppmaningar
Ida Bergvall, Anneli Dyrvold & Kristina Johansson
Med hjälp av förklaringsuppmaningar kan elevers uppmärksamhet riktas mot viktiga aspekter av ett innehåll då ett nytt begrepp introduceras. Här diskuterar elever i åk 4 proportionalitet.

Lärartankar: Inte utan min penna
David Nordqvist

Kängurusidan
Andreas Gyllensten

Ämnesintegrerad matematik på fordonsprogrammet
Mathilda Lennermo Selin
Här visar författaren hur viktigt det är att matematikundervisningen på fordonsprogrammet bedrivs i nära kontakt med yrkesämnena.

Individualiserad matematik-undervisning för vuxna
Linda Marie Ahl
Undersökningar inom vuxenutbildningen i Kriminalvården har lett fram till en avhandling om individualiserad matematikutbildning. Resultaten är användbara för alla som arbetar med individualiserad matematikutbildning för vuxna. (Avhandling med referenser)

Problemavdelningen: Problem i coronatider
Länkar Problem N214 NpN
Laura Fainsilber


Redaktion

Cecilia Kilhamn

Lena Nilsson

Ansvarig utgivare

Peter Nyström