Nämnarens historik

Tidskriften Nämnaren började utkomma 1974 som kontaktorgan mellan lärarutbildare i matematik. Den gavs ut från SÖ:s fortbildningsavdelning vid Lärarhögskolan i Mölndal, som hade riksansvar för centralt producerad matematikfortbildning från lågstadiet till gymnasiet och för lärarutbildarseminarier i matematik. Publikationen blev omedelbart efterfrågad. Redan första utgivningsåret erbjöds skolor att abonnera. Från läsåret 78/79 flyttades teknisk produktion och […]

Nämnarens historik Read More »