nr 2, 2023

Inledare

Bengt Johansson

Redaktionen

I början av året nåddes vi på NCM av det oväntade beskedet att Bengt Johansson, NCM:s förste föreståndare, hade avlidit 77 år gammal. Sorgen väckte många minnen till liv. Här vill vi nu berätta om Bengt och hans livsverk, dels som en hyllning till Bengt och dels för att ni som inte kände honom ska få en bild av vem han var och vad han har betytt för matematikdidaktiken i Sverige.

Artikel om Bengt

Minnesskrift

TRR med utomhuspedagogiskt perspektiv

Mari Björinder

I Håbo undervisar lågstadielärarna enligt modellen Tänka, resonera och räkna, TRR. Naturskolan kan fungera som ett komplement där eleverna ges möjlighet att utveckla och befästa sina matematikkunskaper. En av naturskolans pedagoger ger här en inblick i verksamheten under en lektion med elever i årskurs 3.

Varför kombinatorik i skolan?

Éva Fülöp

Vad finns det för argument för att lära ut kombinatorik? Vilka uppgifter kan vara lämpliga när läraren vill arbeta med kombinatoriska resonemang? Här diskuteras möjligheter till utveckling av kombinatoriskt tänkande och hur man kan skapa progression från årskurs 1 till 9.

Strövtåg: Det gör inget att det är svårt. Till minne av Bengt Johansson

Anette Jahnke

Bengt, men detta är svårt, avslutar jag och snurrar otåligt på kontorsstolen. Bengt ser rakt på mig. Han har precis satt sig ner på pinnstolen i hörnet av mitt kontorsrum. Hans axelremsväska har glidit ner på golvet. Ytterrocken är fortfarande på. Han lutar sig fram på armbågarna. ”Anette, det gör inget om det är svårt”, säger han och hans ansikte spricker upp i ett enda stort leende.

Lyckohjul

Pål-Erik Eidsvig

Här presenteras en aktivitet som kombinerar matematik och programmering i Scratch. Syftet är att ge eleverna ytterligare ett verktyg för att öka förståelsen för sannolikhet och statistik. Eleverna får träna på att presentera en given procentsats i en cirkel. Förhoppningen är också att elevernas motivation för lärande i matematik och programmering ökas genom skapande av en animation.

Vuxnas lärande i fängelse

Linda Jarlskog, Elisabet Bellander & Kristian Berghult

I den här artikeln berättar en grupp komvux-lärare om sina intryck från ett spännande besök på Irland som de genomfört genom Erasmus+. Där fick de studera undervisning av vuxna som hamnat i fängelse. De fick mycket att tänka på som de kunde ta med sig hem inför planering av egna mattekurser på komvux.

Månssons mannar

Uppslaget: Talkör i helklass

Redaktionen

Barn ges ofta många tillfällen att öva räkneramsan 1, 2, 3, 4, 5 … men mindre ofta får de öva att räkna baklänges från olika starttal. Det finns stora fördelar med att kunna ramsräkna även andra ramsor och talrader och det kan elever gärna göra tillsammans med klasskamraterna i form av talkörer.

Uppslaget

En vanlig uppgift i ett ovanligt sammanhang

Cecilia Lindeheim & Ann-Britt Nilsund

En standarduppgift om gymkortskostnad används för att skapa reflektion och diskussion kring ett nytt matematikområde. Eleverna ges gott om tid att utforska egna metoder för att hitta olika lösningar.

Vi har läst

Matematikundervisningens sociopolitiska utmaningar

Hur kan man inte se det?

Calle Rosell & Kristin Strand

Utifrån sin 25-åriga erfarenhet undrar två matematiklärare vad det är som gör att elever på högstadiet inte kan se logiken bakom enheter för att enklare lösa proportionalitetsproblem. Genom en undersökning i sina klasser ser de möjligheter i undervisningen för att öka elevernas förståelse av enheter.

2023 års Kängurutävling är nu genomförd

2023 års Kängurutävling genomförd

Att tolka derivator med hjälp av enheter

Egbert Langeveld & Andréas Rosenberg

Författarna har i ett ULF-projekt utformat ett arbetsmaterial för elever som läser gymnasiets kurser Matematik 3b och 3c. Elever som kan derivera mekaniskt kan genom att undersöka aktuella enheter få bättre förståelse för hur de ska tolka derivator i ett sammanhang.

Inbjudan att lämna bidrag till Matematikbiennalen 2024 i Örebro

Mabi 2024 inbjudan

Elevers uppfattning om sina insatser i matematik – i årskurs 8 och 9 i ett flerårigt perspektiv

Astrid Pettersson & Samuel Sollerman

I de omfattande internationella studier som genomförs relativt regelbundet finns inte bara möjlighet att se hur elevers matematikkunskaper förändras över tid utan också hur deras uppfattningar om ämnet och egna insatser förändras. Författarna har gjort en jämförelse av de svar elever har lämnat på enkätfrågor i anslutning till studierna.

Programmering och skolmatematik

David Taub

Programmeringens plats i skolans matematikundervisning är något som allt oftare ifrågasätts. Som ett inlägg i debatten vill författaren beskriva preliminära resultat från sin forskning kring programmering i matematik på gymnasiet.

Problemavdelningen: Geometriska konstruktioner i Geogebra

Güner Ahmet

Genom att kombinera några geometriska former som elever känner väl kan problem konstrueras. Två av problemen är framtagna för elever som läser Matematik 3 och ska bekanta sig med cosinussatsen.

Problemavdelningen: Geometriska konstruktioner i Geogebra

Redaktion

Cecilia Kilhamn

Lena Nilsson

Ansvarig utgivare

Peter Nyström