nr 4, 2023

Inledaren

Åsas förändrade undervisning
Frida Wirén & Caroline Nagy
I Ängelholms kommun genomfördes en riktad kompetensutvecklingsinsats mot förstelärarna i matematik. I denna artikel synliggörs att insatsen lett till förändringar i klassrummet. Vid två tillfällen observerades en lärares undervisning, dels i inledningen och dels i slutet av utbildningen.

Sagt & gjort: Hur långt ska vi behöva backa?
Camilla Stenroth och Christina Nordell
Lärarna påbörjade ett förändringsarbete i årskurs 5 där decimaltal stod på schemat. Problemet var att två tredjedelar av klassen inte förstod det innehåll som behandlades. Efter flera lektioner och försök till att skapa förståelse hade det inte gett något resultat, elevernas förståelse för decimaltal infann sig helt enkelt inte. I frustration ställde lärarna frågan till skolans specialpedagog: Hur långt ska vi behöva backa?

Om kalendern

Steget före och intensivundervisning minskar klyftor
Annalena Önnhed
Gymnasielärare i Lerum fångar upp elever i matematiksvårigheter genom att erbjuda Steget före och intensivundervisning. Berörda elever uppskattar möjligheten de får för att förbättra sina kunskaper och lärarna får värdefulla kunskaper som de kan ta med in i den ordinarie klassrumsundervisningen.

Färsk forskning: Matematik på fritids
Rimma Nyman
Matematik på fritids – går det att få ihop? Hur gör fritidshemmets pedagoger i praktiken och vilken sorts matematik rör det sig om? Den typen av frågeställningar kan man få svar på om man läser och begrundar Anna Wallins avhandling, och det ville jag mycket gärna eftersom mitt mellanstadiebarn redan ser en tydlig skillnad mellan lektioner och fritids, läxor och lek.

Vi har läst: Matematikdidaktik i fritidshemmet – att lära medan livet levs
Matematik är en av mänsklighetens mest användbara uppfinningar, skriver författaren Ann Pihlgren i bokens inledning. Med undertiteln att lära medan livet levs vill hon signalera att matematikutveckling i fritidshemmet sker samtidigt som eleverna utvecklar sina intressen inom andra områden, till exempel i situationer som rör rutiner, måltider, lekar och spel.

Pedagorien News
Korre Latio
I Pedagorien har påståendet att män tänker på romarriket fått oanade konsekvenser för matematikundervisningen. Vår utsände Korre Latio testar Smålandsbryggeriets Småöl och pratar med dess VD Malte Humleson.

Det magiska korttricket
Christoph Kirfel
Den här artikeln inleds med en berättelse om när den stora magikern genomför ett trolleritrick. Därefter avslöjas tricket och författaren för ett induktivt resonemang för att bevisa ett känt talteoretiskt påstående som kallas Proizvolovs identitet.

Drama och humor som verktyg i matematikundervisningen
Jöran Petersson
Ett gott skratt förlänger livet, sägs det. En klurig gåta eller rolig historia kan också fånga elevernas uppmärksamhet och leda till eftertanke. Här berättas om drama som representationsform och lektioner med matematiska vitsar och gåtor.

Nämnaren 50 år
Var med och rösta fram den bästa Nämnarenartikeln!
Nämnaren 50 år

Uppslaget: Utveckla klassens talkörer
Redaktionen
I det förrförra Uppslaget beskrevs talkörer anpassade för de lägre årskurserna. Här ges exempel både på hur en utveckling mot ett mer avancerat matematikinnehåll i talkörer och hur en genomtänkt planering av användningen av dem kan se ut.
Uppslaget

Numeracitet, medborgarskap och matematikångest
Linda Jarlskog
Konferensen ALM30 genomfördes i Limerick, Irland, 3–5 juli 2023. Nedslag görs i föreläsningar som konkretiserade insatser för att stödja vuxnas lärande i matematik. Kunskaper och färdigheter som kommer till användning i hemmet, i yrkeslivet och i ett aktivt deltagande i samhället.

Framtida matematiklärares perspektiv på artificiell intelligens
Lisa Hed, Rasmus Leijon & Per Åhag
AI-teknologin har redan stort genomslag i många samhällssektorer men vilken inverkan AI kan få på matematikundervisning är fortfarande relativt outforskat. Lärarstudenters enkätsvar om AI pekar på flera frågor som lärarutbildningen bör ta ställning till för att förbereda dem för AI:s roll i matematikklassrummen.

Internationella föreläsare på Matematikbiennalen 2024
Under Matematikbiennalen i Örebro kommer fyra internationella forskare att presentera sin forskning om matematikundervisning. Läs intervjuer med Peter Liljedahl och Esther Levenson.
Matematikbiennalen 2024

Modellering av normalfördelad data
Khaled Ben Latief Jemai
Normalfördelning möter elever i många situationer, men det är inte alltid så enkelt att förstå eller att undervisa om. Här belyser författaren några didaktiska aspekter av statistikundervisning och modellering med hjälp av Gausskurvan.

Kängurusidan: Kängurumöte i Nordmakedonien
Johan Häggström
I år samlades 160 deltagare från 74 olika länder för att välja ut de problem som ska ges till eleverna på Kängurutävlingen i mars nästa år. Mötet hölls i staden Ohrid, vid den vackra Ohridsjön i Nordmakedonien. Det var det 31:a mötet sedan starten och nästa års möte hålls i Brasilien. Totalt är nu 108 länder medlemmar i känguruorganisationen och nya länder som ansöker om medlemskap är Botswana, Brunei, Kamerun, Irland, Libanon, Malawi, Mali, Rwanda, Syrien och Zambia.
Kängurudans 2023

Primtal – det luktar Python
Lasse Berglund
Redan tidigt i sin skolgång bör elever få kännedom om begreppet primtal. Det går sedan att återkomma till begreppet med olika infallsvinklar, exempelvis att med programmering undersöka förekomsten av primtalstvillingar.

Problemavdelningen: Statistik i olika sammanhang
Ulrica Dahlberg
I media presenteras ofta fakta med mer eller mindre fantasifulla tabeller och diagram. Även om de är gjorda med korrekta underlag och på rätt sätt kan det ändå vara lätt att missuppfatta dem. Elever behöver därför få många erfarenheter av att tolka statistik i olika kontexter.
Problemavdelningen

Redaktion

Cecilia Kilhamn

Lena Nilsson

Ansvarig utgivare

Peter Nyström