Sökresultat för: programmering

nr 1, 2020

[…] onlineverktyget Desmos för att undervisa om räta linjens ekvation. Här ger de en beskrivning av plattformens olika delar och hur de kan komma till användning i matematikundervisningen. Programmering som verktyg för problemlösning Mika Forss 2019 års mottagare av GE-stipendiet har analyserat läromedel för gymnasieskolan för att se i vilken utsträckning de ger elever möjlighet […]

nr 1, 2020 Read More »

nr 2, 2021

[…] och matematiska upptäckter. Här visar författaren bland annat hur ett enkelt korthus kan vara en ingång till rekursiva mönster, ekvationssystem och matriser, och kopplar dessutom detta till programmering i Python. Uppslaget: SCHACK MATTE Anders Månsson Schack har under senare tid fått ett nytt uppsving, kanske tack vare flera nyproducerade filmer och serier om schack. […]

nr 2, 2021 Read More »

nr 4, 2022

[…] en kollega ett samarbete som fokuserade innehåll från kursplanerna för både matematik och musik. Lektionssekvenser som har arbetats fram under åren utvecklas nu till att även omfatta programmering i förskolans och skolans värld.   Matematikläxa med föräldraengagemang Camilla Pruner Ska man ge matteläxor i första klass? Författaren hävdar att läxor i matematik i de […]

nr 4, 2022 Read More »

nr 1, 2021

[…] artikeln får vi se en rad exempel på hur värdet på pi kan bestämmas. Artikeln tar avstamp i Arkimedes geometriskt grundade ansats och avslutar med modern Python- programmering – en kod på bara några rader! Problem från NRICH Ulrica Dahlberg NRICHs webbplats har mycket material för matematikundervisningen. De utvalda problemen fanns i två kalendrar, […]

nr 1, 2021 Read More »

nr 1, 2019

[…] och undervisning i matematik har NCM instiftat ett årligt stipendium i Göran Emanuelssons namn. En av 2018 års GE-stipendiater märkte att hos såväl lärare som lärarstudenter var programmering ett hett diskussionsämne redan innan förändringen i läroplanen för grundskolan hade genomförts. Det ledde till ett examensarbete där programmeringsappar analyserades. Rika lösningar på rika problem – […]

nr 1, 2019 Read More »

nr 4, 2023

[…] Lasse Berglund Redan tidigt i sin skolgång bör elever få kännedom om begreppet primtal. Det går sedan att återkomma till begreppet med olika infallsvinklar, exempelvis att med programmering undersöka förekomsten av primtalstvillingar. Problemavdelningen: Statistik i olika sammanhang Ulrica Dahlberg I media presenteras ofta fakta med mer eller mindre fantasifulla tabeller och diagram. Även om […]

nr 4, 2023 Read More »

Välkommen till NCM:s seminarieserie!

[…] Öhrnell & Marie Nemhed-Gustafsson 16 januari Matematikundervisning för nyanlända. Se seminariet i efterhand »»». Powerpointpresentation Lena Trygg & Elisabeth Rystedt Genomförda seminarier 2016 11 feb Malin Christersson Programmering i skolan? Se seminariet i efterhand »»» Diskussionspanel: Cecilia Christiansen, Per Berggren & Jacob Axdorff 3 mars Berner Lindström Aritmetikprojekt – CoDAC (Conditions and tools for […]

Välkommen till NCM:s seminarieserie! Read More »

nr 2, 2020

[…] nytt begrepp introduceras. Här diskuterar elever i åk 4 proportionalitet. Språkspalten: Diskreta tal är inte diskreta Cecilia Kilhamn Mängdträning på köpet Eva Björklund Elever som arbetar med programmering får här samtidig träning i multiplikation. Biennalrådet presenterar sig Yvonne Liljekvist Uppslaget: Modellering av smittspridning Sverker Lundin Underskattade uppskattningar Jöran Petersson, Louisa Colliander-Stahl & Judy Sayers […]

nr 2, 2020 Read More »

nr 1, 2023

[…] en rät vinkel att börja med. Vad hände med programmeringen? Kajsa Bråting, Lennart Rolandsson & Cecilia Kilhamn Här redovisas resultat från ett fyraårigt forskningsprojekt om implementeringen av programmering i skolans matematikundervisning. Både lärare och läromedel har studerats och resultaten väcker frågor om satsningen varit så genomtänkt som man hade kunnat önska. Vad hände med […]

nr 1, 2023 Read More »

nr 2, 2016

[…] för att möta elevers olika behov. Mattekollo Valentina Chapovalova Sommaren 2015 hölls ett första läger för ett tiotal ungdomar från hela Sverige intresserade av avancerad matematik och programmering. I sommar är ambitionerna med mattekollot större då ett fyrtiotal elever från årskurserna 6–8 kommer att tas emot. På kollot varvas lektioner med matematiktävlingar och andra […]

nr 2, 2016 Read More »