Matematik – ett ämne i förändring

Under två heldagar anordnades Sveriges största matematikkonferens – Matematikbiennalen – vid Karlstads Universitet. En av snackisarna var programmering, som från 1 juli finns med i kursplanen för matematik i grundskolan.

»»» Läs vidare [Nya Wermlands-Tidningen]