Har hittat koden till lärandet

Karolina Cronberg, rektor på Högenskolan, vill införa programmering i alla klasser och på fritids. Förskoleklassen är redan i gång – med hembyggda robotar som kan både dansa och rita.

»»» Läs vidare [Chef och ledarskap]