Kodcentrum startar Sveriges första lärarkodstuga

I höst införs programmering och digital kompetens på schemat och för lärarna kan det skapa en oro och osäkerhet eftersom många saknar programmeringskunskaper. Genom att starta Sveriges första lärarkodstuga vill Kodcentrum bidra till att stärka lärarnas möjlighet till fortbildning. Och att de vågar koda i skolan!

»»» Läs vidare [It-pedagogen]