Nytänkande lärare utvecklar undervisningen med digitala verktyg

Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg, lärare i matematik och NO som arbetat tillsammans på Carlsson skola i Stockholm utsågs till årets vinnare av lärarpriset Guldäpplet för sitt genomgripande arbete med att utveckla och fördjupa både elevers och lärarkollegors förmågor och kompetens kring programmering, i alla ämnen och för alla åldrar.

»»» Läs vidare [My News Desk]