Hur ska mindre matematik ge bättre skolresultat?

I våras kom det färdiga beslutet om att utöka skolans uppdrag till att också inbegripa digital kompetens och programmering. Det är så klart bra. Problemet är att en stor del av de nya momenten ska rymmas inom den befintliga matematikundervisningen.

»»» Läs vidare [Dagens Samhälle]