”Lärarna måste få lära sig programmera”

Hur ska lärarna kunna undervisa i ett ämne de inte behärskar? För att satsningen på programmering i skolan ska lyckas måste lärarna först utbildas, enligt Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.

»»» Läs vidare [Lärarnas Riksförbund]