Bildläraren Maria undervisar i datalogiskt tänkande

Programmering och ny digital teknik hör inte bara hemma i matematik- och teknikämnet. Det menar läraren Maria Franzén som arbetar med datalogiskt tänkande i bildämnet varje dag. – Det här ska genomsyra skolans alla ämnen, säger hon.

»»» Läs vidare [Skolvärlden]