USA: Smågruppsundervisning effektiv

Amerikanska ungdomar med svaga matematikkunskaper och en historia som inkluderar frånvaro och disciplinproblem lärde sig under 8 månaders intensivundervisning lika mycket som amerikanska ungdomar generellt lär sig under tre år.

»»» Läs vidare [NYTimes]


Från tidigare Aktuellt

»»» Lovande intensivundervisning [2011-08-12]

PISA-hearing på Göteborgs universitet

I torsdags anordnade utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet en hearing om PISA där såväl ledande forskare som politiker, rektorer och lärare deltog.

»»» Se webbutsändningen från evenemanget [GU/abiliteam.com]

»»» Så går skolan vidare efter “Pisa-chocken” [GP]

2200 år gammal multiplikationstabell

Forskare i Kina har hittat inskriptioner på bitar av bambu som de menar är de tidigaste kända kinesiska exemplen på matematiska dokument. Skriften beskriver en metod för att multiplicera tal upp till 100 samt vissa bråk.

»»» Läs vidare [United Press]

USA: Ravitch fortsatt kritisk till Common Core

The Common Core State Standards är USA:s första försök till vad som i praktiken fungerar som en nationell läroplan. Matematik är ett av ämnena som berörs. Arbetet initierades av Obama-administrationen och har både lovordats och kritiserats av både akademiska, praktiska men inte minst politiska skäl.

Diane Ravitch, som tidigare var motsvarande vice utbildningsminister har sedan en tid varit kritisk till initiativet. Ravitch tal på en konferens arrangerad av Modern Language Association, återges här av Washington Post.

»»» Everything you need to know about Common Core [Washington Post]


Från tidigare Aktuellt

»»» Om Common Core Standards

Matematik och strålskydd

Om en atombomb slår ned, skall du stanna i ditt hus eller ta dig till ett strålskyddat skyddsrum? Forskare vid Lawrence Livermore National Laboratory i Kalifornien har räknat fram en plan för hur man skall handla.

»»» Läs vidare [phys.org]

Förskoleklass blir obligatoriskt?

Regeringen vill skapa ett 10-årigt skolsystem och göra förskoleklassen obligatorisk och låta den regleras fullt ut av läroplanens kursplaner.

»»» Läs vidare [DN]


Läs mer

»»» Höga krav på fyraåringar [Svd]

Nationellt Centrum för Matematikutbildning