Omvärldsbevakning

Fiktivt matteprov engagerade eleverna

Matematikläraren Cristian Abrahamsson ville att elevernas matematikprov skulle ge något mer än att bara summera elevernas kunskaper. Därför fick eleverna rätta och kommentera ”Kims prov”. Syftet var att eleverna skulle få syn på de misstag de gjort så att de skulle förstå matematiken korrekt innan vi gick vidare, berättar Cristian i ett blogginlägg. »»» Läs […]

Fiktivt matteprov engagerade eleverna Read More »

Inspektionens rapport borde påverka hela skolsystemet

Skolinspektionens senaste rapport Återkommande brister i den lokala styrningen av skolan är en sammanfattning av fem års inspektioner.“Rapporten är en mycket sorglig läsning som jag ändå lämnar med en viss positiv känsla. Det kan verka märkligt eftersom den faktiskt visar att 6 av 10 skolor och 9 av 10 huvudmän inte har ett fungerande kvalitetsarbete

Inspektionens rapport borde påverka hela skolsystemet Read More »