Matematiklyftet: Ytterligare 10 400 matematiklärare

Skolverket har nu beviljat 104 miljoner kronor för att ytterligare 10 400 matematiklärare ska kunna delta i Matematiklyftet. Det betyder att efter läsåret 2015/2016 kommer drygt 37 000 matematiklärare runt om i landet ha deltagit i satsningen. Detta gör Matematiklyftet till den största fortbildningsinsatsen i ett enskilt skolämne någonsin i Sverige.

»»» Statistik med alla skolor och kommuner som ansökt [Skolverket]

»»» Läs mer om beslutet [Skolverket]