Dator eller läsplatta i klassrummet kräver tydlig plan

Med läsplattor och datorer i klassrummet spelar eleverna spel – och sköter sina studier. Men har inte lärarna en plan för hur tekniken ska användas blir hjälpmedlen liggande.

»»» Läs vidare [Sveriges Radio]