Två nya räknestugor i Göteborg

Veckan efter sportlovet, vecka 8, startar två helt nya räknestugor i Göteborg, i Biskopsgården och Angered.

“Det är kul att vi öppnar upp i områden där vi inte funnits förut. På detta sätt når vi ännu fler elever och kanske grupper vi inte nått innan. Vi vill vara tillgängliga för alla. Kunskap och utbildning är en demokratisk rättighet”, säger Maya Pérez Aronsson, regionsansvarig för region Sydväst i Mattecentrum.

»»» Läs vidare [Mattecentrum]