Aktuellt

Hjärnan njuter av matematik

Forskare från London och Edinbourgh har med funktionell hjärnavbildning (fmri) undersökt vad som händer när matematiker får se en formel som de tidigare har sagt att de tycker är vacker. Det visade sig att deras hjärnor reagerade på liknande sett som när människor upplever andra vackra saker, nämligen med en specifik del av “känslo-hjärnan”. »»» …

Hjärnan njuter av matematik Läs mer »

21 miljoner till Umeå universitet för matematikforskning

Mats G Larsson har beviljats ett forskningsanslag om 21 miljoner kronor för forskning om så kallade finita element som är en metod för att göra komplexa beräkningsproblem med hanterbara. Projektet syftar både till att utveckla nya matematiska analyser och till att utveckla implementeringar av sådana metoder för industrin. »»» 21 miljoner till matematikforskning i Umeå …

21 miljoner till Umeå universitet för matematikforskning Läs mer »

Kul-tur med litteratur och spännande matematik

Åsa Tegsten och Hans Strömberg, Helenelundsskolan i Sollentuna, erhöll Nämnarens resestipendium på 25000 kr för bästa idéutställning, Kul-tur med litteratur och spännande matematik, vid Matematikbiennalen i Umeå, som genomfördes 6-7 februari. Utställningen redovisar Åsa Tegstens och Hans Strömbergs arbete med att genom litteraturen låta elever i årskurs 7-9 möta spännande matematik. De får möta Robert …

Kul-tur med litteratur och spännande matematik Läs mer »

Betyg bättre än kunskaper i matte

Problemen med glädjebetyg vid Stockholms grundskolor fortsätter. Det visar resultaten av det gemensamma matteprov som Stockholms nya gymnasister gjorde vid terminsstarten i fjol. Samtidigt är elevernas mattekunskaper även fortsättningsvis bekymrande låga, enligt Utbildningsförvaltningen. »»» Betyg bättre än kunskaper i matte [SvD]

Debatten om räknemetoder fortsätter

Birgitta Rockström, en av de största kritikerna av traditionella beräkningsalgoritmer berättar i SVT om varför hon menar att huvudräkningsbaserade metoder är bättre. »»» Vill förändra matematiken [SVT] Fredrik Westman som bland annat i Nämnaren har kritiserar effekterna av övergång till huvudräkningsbaserade metoder har också blivit intervjuad om sin syn på saken »»» Se fortsättningen [SVT]

Matematikbiennalen i Umeå

På torsdag den 6 februari sparkar Matematikbiennalen i gång – Sveriges största mötesplats för matematiklärare från förskola till högskola. Det är andra gången konferensen hålls vid Umeå universitet och eftersom Umeå är Europas kulturhuvudstad 2014 är temat givet, Matematik i kulturens tecken. »»» Läs vidare [My Newsdesk]

Premiera lärartillgänglig forskning

Som mer eller mindre direkta kommentarer till regeringens beslut att inrätta ett skolforskningsinstitut har det rests funderinger om hur lärare och forskare samarbetar. Att få in forskning i lärares vardag handlar inte bara om att lärare måste läsa forskningslitteratur. Det handlar också om hur forskningen bedrivs, skriver Lisa Björklund Boistrup i Skolvärlden och önskar att …

Premiera lärartillgänglig forskning Läs mer »

Rapport om det tredje Stockholmsprovet i matematik

Rapporten om det tredje Stockholmsprovet i matematik har nyligen färdigställts av Sweco Eurofutures AB. Stockholmsprovets syften är dels att följa upp betygssättningen i matematik i avlämnande grundskolor, dels att i diagnostiserande syfte användas för att skapa underlag för planering av matematikundervisningen på de nationella programmen i gymnasieskolorna. Provet genomförs på hösten i gymnasiets årskurs 1 …

Rapport om det tredje Stockholmsprovet i matematik Läs mer »

Träning av approximativ taluppfattning förbättrar matematikprestationer

Den approximativa taluppfattningen är en förmåga att snabbt, utan att medvetet räkna, avgöra vilken av två samlingar av objekt som har innehåller flest objekt.Forskare i Illinios har visat att träning av denna förmåga förbättrar barns prestationer på aritmetiktester. Det har tidigare varit känt att barn som har en bra approximativ taluppfattning också presterar bra i …

Träning av approximativ taluppfattning förbättrar matematikprestationer Läs mer »