Flest förstelärare i matematik och svenska

Matematik och svenska är överrepresenterade när det gäller vilka ämnen som förstelärarna undervisar i.

»»» Läs vidare [Skolvärlden]