Matematiklyftet når åtta av tio lärare

81 procent av alla matematiklärare kommer att ha deltagit i Matematiklyftet när satsningen tar slut nästa år. Men det fanns budget för ännu fler.

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]