Aktuellt

Mikael Passares stipendium

Mikael Passare (1959–2011) var professor i matematik vid Stockholms universitet. Han hade ett stort intresse för matematikundervisning på alla nivåer och var den som tog initiativ till Kängurutävlingen i Sverige. Mikael Passares minnesfond har instiftat ett stipendium för att uppmärksamma elevers matematik­prestationer. I samband med Kängurutävlingen kommer en elev i varje tävlingsklass (Ecolier, Benjamin, Cadet …

Mikael Passares stipendium Läs mer »

Nytt nummer av NOMAD, Nordisk MatematikkDidaktikk

Nu har ett nytt nummer av NOMAD, Nordisk MatematikkDidaktikk, kommit från tryckeriet. NOMAD nr 1, 2014 innehåller 3 artiklar, samt senaste nytt om nordisk matematikdidaktik. Indrek Kaldo and Markku S. Hannula Gender differences favouring females in Estonian university students’ views of mathematics Hege Kaarstein A comparison of three frameworks for measuring knowledge for teaching mathematics …

Nytt nummer av NOMAD, Nordisk MatematikkDidaktikk Läs mer »

Digitaliseringskommissionens delbetänkande

Digitaliseringskommissionen har lagt fram sitt andra delbetänkande till regeringen. Ett av deras förslag är att Skolverket ges i uppdrag att revidera kursplanerna i ämnena bild, historia, matematik, samhällskunskap, slöjd, svenska och teknik i syfte att stärka logiskt tänkande och kreativ problemlösning samt källkritik med hjälp av digitala verktyg. Slutredovisning av arbetet sker senast 31 dec …

Digitaliseringskommissionens delbetänkande Läs mer »

Lärare i Laxå har lyft sig i matte

Eleverna på Saltängsskolan i Laxå tycker redan att det märks att lärarna har blivit bättre på att undervisa efter att de deltagit i fortbildningen Matematiklyftet. De tycker också att lärarna verkar gladare och mer intresserade. Även lärarna själva tycker att fortbildningen redan stärkt dem i sin roll som matematiklärare. »»» Läs vidare [SR]

England satsar på lärare från Shanghai

Chinese maths teachers are to come to England to give masterclasses in the subject as part of a fresh bid to boost standards. »»» Shanghai teachers flown in for maths [BBC] »»» Chinese teachers at English schools [Thurrock Gazette]

Forskare diskuterar matematikens skönhet

Vid en konferens i Umeå diskuterar forskare skönhet inom matematiken. Manya Raman vid Umeå universitet organiserar konferensen och forskar själv om skönhet och matematik. »»» Forskare diskuterar det vackra i matematik [SR] Från tidigare Aktuellt »»» Hjärnan njuter av matematik [2014-02-17] »»» Matematik och skönhet

Examenspremie för lärarstudier

Regeringen vill införa en examens­premie för lärarstudier, skriver utbildningsminister Jan Björklund. En skattefri examenspremie på upp till 75.000 kronor föreslås för lärarstudier i matematik, fysik, kemi, biologi och teknik. Regeringen satsar också på fler lektorer i skolan genom att ett snabbspår i den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) införs för forskarutbildade. Dessutom byggs ämneslärarutbildningen ut med …

Examenspremie för lärarstudier Läs mer »

Ytterligare 14 000 lärare i Matematiklyftet

Under läsåret 2014/15 kommer ytterligare 14 000 matematiklärare runt om i landet att delta i Matematiklyftet. Det är lika många som innevarande period 2013/14. »»» Läs pressmeddelandet [Skolverket] »»» Om Matematiklyftet … »»» Lärportalen i Matematiklyftet »»» Matematiklyftet på NCM:s webb och vår nyhetsbevakning … »»» Följ Matematiklyftet på Twitter