På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!
Sedan fredag 18 september ligger Göteborgs Universitets mejlsystem nere.
Se Kontakt ... under menyalternativet Om NCM för andra kontaktmöjligheter.

Mer matte på högstadiet

Utbildningsutskottet föreslår att högstadieelever ska få en extra mattelektion i veckan. Debatt nästa vecka.
Förslaget kommer att debatteras i riksdagen torsdagen den 12 mars. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag som gör det möjligt för elever i årskurs 7-9 att en undervisningstimme mer i matematik per vecka.

»»» Läs vidare [Skolvärlden]

Mattestudenter över hela landet ser hans YouTube-föreläsningar

Teknologkårens [Lunds tekniska högskola] pedagogiska pris går i vår till Jonas Månsson, matematiklektor på LTH, som blivit hela Sveriges mattelärare genom sina föreläsningsvideor på Youtube. De korta filmerna är uppe i över 600.000 visningar och ses av civilingenjörsstudenter från hela landet.

»»» Läs vidare [Lunds Universitets Magasin] »»» [Videofilmer av Jonas Månsson på YouTube]

Bättre styrning ska ge bättre resultat

Svenska resultat i internationella skolundersökningar har sjunkit under 2000-talet, inte minst i ämnet matematik. För att ändra på det har ett åttiotal kommuner försökt förbättra matematikundervisningen, bland annat genom att lyssna på dem som arbetar i skolan.

»»» Läs vidare [SVT]

Homer Simpson ’discovered the Higgs boson’

Homer Simpson predicted the mass of the Higgs boson particle 14 years before it was discovered, a writer claims.
Simon Singh, author of The Simpsons and their Mathematical Secrets, told a literary festival audience that the series is staffed by writers with an interest in maths.
”The Simpsons is the most mathematical TV show on prime-time television in history. A lot of the writers on The Simpsons are mathematicians,” he said.

»»» Läs vidare [The Telegraph]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!