Ny ambassadör fungerar som länk mellan skola och didaktikforskning

NATDID är ett nationellt centrum som stödjer skolutvecklingen genom att sprida forskningsresultat från ämnesdidaktisk forskning inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik till verksamma i skolan. Inledningsvis har organisationen rekryterat fyra NATDID-ambassadörer och Karolina Broman vid Umeå universitet är en av dem.

»»» Läs vidare [MyNewsDesk]