Reviderad utgåva av “Små barns matematik”

Boken handlar om hur små barn utvecklar begrepp och tänkande i matematik och om hur vuxna i barnens närhet kan stödja och hjälpa dem i denna process. Boken är en reviderad version av Små barns matematik. Erfarenheter från ett pilotprojekt, som gavs ut 2006. Sedan dess har ny forskning publicerats och det har skett omfattande förändringar av styrdokument för skola och förskola. En av de största förändringarna gäller förskolans läroplan. Med anledning av en växande efterfrågan på en uppdaterad version av boken har vi nu tagit fram denna reviderade och omarbetade version.

»»» [Beställ boken i vårt beställningsformulär]