Kreativ matte ger bättre resultat

Gymnasieelever som arbetar med kreativa förhållningssätt till matematiken lär sig bättre och kommer ihåg vad de lärt sig längre. Det visar ny, svensk forskning. Kurslitteraturen i matematik premierar mekanisk inlärning.

»»» Läs vidare [Skolvärlden]