Vad vi inte kan veta

Kommer vi till en punkt när vetenskap har svarat på alla stora frågor vi har om Universum, eller finns det en gräns för vad vetenskapen kan ge svar på? Denna fråga ställer Marcus du Sauto [du Sautoy] i sin föreläsning.

Han är professor i matematik och programledare för vetenskapsprogram på BBC och har skrivit boken “What we cannot know”. Boken berör bland annat matematikens förmåga (eller oförmåga) att förutse, kaosteori och kvantfysik med bland annat Heisenbergs osäkerhetsprincip.

»»» Läs vidare [UR]