Vårt löfte till barnen – mer teknik i skolan

Att alla barn får med sig teknisk och digital kompetens i livet är i grunden en demokratifråga. Därför lyfter vi teknikämnet och garanterar 200 timmar undervisningstid för teknikämnet i grundskolan, skriver Mikael Damberg (S) och Gustav Fridolin (MP).
En allt större del av vår vardag blir digital. I dag handlar vi mat, lyssnar på musik och läser tidningen på vår telefon. Kontakten med myndigheter och företag sker allt oftare på digital väg. En grundläggande förståelse för teknik är central för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

»»» Läs vidare [Aftonbladet]

Ny stadieindelad timplan – Regeringen.se