På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Nytt nummer av NOMAD

Årets sista nummer av NOMAD, Nordisk MatematikkDidaktikk, är här!
Det är ett tematiskt dubbelnummer med sex artiklar. Temat är ”special needs education in mathematics”.

Redaktörer för detta nummer:
Anette Bagger, Örebro University
Ingemar Holgersson, Kristianstad University
Elin Reikerås, University of Stavanger
Ewa Bergqvist, Umeå University

 

NOMAD nr 3–4, 2020

Lena Lindenskov and Pia Beck Tonnesen
A logical model for interventions for students in mathematics difficulties – improving professionalism and mathematical confidence

Juuso Henrik Nieminen
Student conceptions of assessment accommodations in university mathematics: an analysis of power

Leif Bjørn Skorpen
What the teachers and the students do and how they interact – a comparison of special education teaching and ordinary teaching in mathematics

Catarina Andersson
Formative assessment – from the view of special education teachers in mathematics

Helena Roos, Maria Lindfors and Anette Bagger
Educational settings in relation to special educational needs in mathematics

Cecilia Segerby
Mind the gap between students and their mathematical textbooks

Läs mer

Nytt nummer av NOMAD

Årets andra nummer av NOMAD, Nordisk MatematikkDidaktikk, är här! Detta nummer innehåller fem artiklar.
Trevlig sommar!
önskar redaktionen

Natasja Steen, Matilde Stenhøj Madsen og Tomas Højgaard
Potentialer og begrænsninger ved anvendelse af lærebøger
i matematikundervisningen: resultater fra et systematisk review

Paul Andrews
Swedish primary teacher education students’ perspectives on linear equations

Kristina Palm Kaplan and Johan Prytz
Conservative and transformative changes in algebra in Swedish lower secondary textbooks 1995–2015

Ingi Heinesen Højsted
Guidelines for utilizing affordances of dynamic geometry environments to support development of reasoning competency

Uffe Thomas Jankvist and Mogens Niss
Fostering an intimate interplay between research and practice: Danish ”maths counsellors” for upper secondary school

Läs mer på NOMADs webb

Nytt nummer av NOMAD

Årets sista nummer av NOMAD är ett tematiskt dubbelnummer med 7 artiklar. Temat är forskning om lärande och undervisning i algebra.

Tilgange til tidlig algebra
Thomas Kaas

Finnish students’ flexibility and its relation to speed and accuracy in equation solving
Peter Hästö and Riikka Palkki

Developing a frame for analysing different meanings of the concept of variable mediated by tasks in elementary-school mathematics textbooks
Anna-Maija Partanen and Pieti Tolvanen

Materialisering av algebraiska uttryck i helklassdiskussioner med lärandemodeller som medierande redskap i årskurs 1 och 5
Inger Eriksson, Sanna Wettergren, Jenny Fred, Anna-Karin Nordin, Martin Nyman och Torbjörn Tambour

Att designa för elevers deltagande i ett algebraiskt arbete – elever i årskurs 2 och 3 utforskar visuellt växande mönster
Jenny Fred

Algebraic thinking and level of generalisation: students’ experiencing of comparisons of quantities
Helena Eriksson

Algebra teachers’ questions and quandaries – Swedish and Finnish algebra teachers discussing practice
Cecilia Kilhamn and Ann-Sofi Röj-Lindberg

Nordisk Matematikkdidaktikk, NOMAD – Nordic Studies in Mathematics Education – är en tidskrift för forskning och utvecklingsarbete i matematikämnets didaktik. Den vänder sig till alla som är intresserade av att följa utvecklingen inom detta kunskapsområde och till institutioner och miljöer som bedriver forskning, utvecklingsarbete och undervisning i matematikämnets didaktik.

Vissa artiklar kan endast läsas av prenumeranter. Alla artiklar äldre än två år är Open Access. Mer information om NOMAD.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!