Nytt nummer av NOMAD, Nordisk MatematikkDidaktikk

NOMAD nr 3-4, 2023

Nu finns årets sista nummer av NOMAD på webben. Det ett mastigt, tematiskt dubbelnummer med 10 artiklar. Temat för detta nummer är Digital resources in mathematics education.

Detta nummer är även det sista som kommer att tryckas. Från nästa år publiceras NOMAD enbart som pdf på webben.

»»» Läs vidare [NOMAD]