Johan Häggström

NOMAD – 2 (1)

Nummer Issue Volume 2, No 1, March 1994 Ledare/Editorial The first issue in English Jeremy Kilpatrick & Bengt Johansson Standardized mathematics testing in Sweden: the legacy of Frits Wigforss Erkki Pehkonen Seventh-graders ‘experiences and wishes about mathematics teaching in Finland Dylan Wiliam Assessing authentic tasks: alternatives to mark-schemes Göran Wallén Review: What is good research?

NOMAD – 1 (2)

Nummer Issue Volume 1, No 2, December 1993 Ledare/Editorial En flygande start! Helle Alrø & Ole Skovsmose Det var ikke meningen! – om kommunikation i matematikundervisningen Pekka Kupari Matematiken i den finska grundskolan. Attityder och kunskaper Jan Wyndhamn Mediating artifacts and interaction in a computer environment – an exploratory study of the acquisition of geometry …

NOMAD – 1 (2) Read More »

NOMAD – 1 (1)

Nummer Issue Volume 1, No 1, October 1993 Ledare/Editorial En ny nordisk forskningstidskrift Ole Björkqvist Social konstruktivism som grund för matematikundervisning Morten Blomhøj Modellerings betydning for tilegnelsen af matematiske begreber Inger Wistedt Elevers svårigheter att formulera matematiska problem Bengt Johansson Matematikdidaktik – nordiskt samarbete i historisk belysning Gunhild Nissen Nordisk Forskernetværk – Initiativet Matematikundervisning og …

NOMAD – 1 (1) Read More »