Nämnarens artikelregister

Sök nbas
 

Artiklar äldre än ett år länkas till respektive PDF. Nyare artiklar visar titel, sammanfattning och författare.

 

 1. Sagt & gjort – RSA-kryptering i Ma5

  2021 nr. 3 s. 57

  Att skriva hemliga meddelanden som bara den tänkta mottagaren kan läsa är en konst lika gammal som skriftspråket.

  Jonas Hall
  ArtikelPDF

 2. Introducera trigonometriska funktioner med Geogebra

  2016 nr. 2 s. 51

  Matematiska objekt ofta står i relation med varandra. På så vis kan vi genom att lära oss ett område också erövra kunskaper inom ett annat. Här visas ett sätt att med digitalt stöd introducera trigonometriska funktioner.

  Jonas Hall & Thomas Lingefjärd
  ArtikelPDF

 3. Modellera en zombieapokalyps

  2015 nr. 4 s. 39

  Modellering är ett sätt att ta sig an problem som i gymnasiets mer avancerade kurser öppnar helt nya och fantastiska möjligheter för eleverna, som till exempel att modellera föroreningsolyckor i sjöar, slaget vid Thermopyle eller en zombieapokalyps. Matematiken kan behövas när man minst anar det.

  Jonas Hall
  ArtikelPDF

 4. Med GeoGebra ut i rymden

  2015 nr. 1 s. 39

  Matematikmiljön GeoGebra har nyligen uppgraderats till version 5 och denstörsta nyheten är ett nytt tredimensionellt gränssnitt. Vad kan vi då göra med det i matematikundervisningen? Här ges förslag på hur man kan komma ut i rymden. Plocka gärna upp programmet och prova.

  Jonas Hall, Thomas Lingefjärd
  ArtikelPDF

 5. Differentialekvationer och komplexa tal med GeoGebra

  2014 nr. 2 s. 52

  Författarna som vid det här laget är väl kända för Nämnarens läsare ger här ytterligare konkreta förslag på hur GeoGebra kan användas i matematikundervisningen. Denna gång berör matematikinnehållet de senare kurserna i gymnasieskolan.

  Jonas Hall, Thomas Lingefjärd
  ArtikelPDF

 6. Vad varje matematiklärare borde kunna Geogebra för nybörjare – del 2

  2012 nr. 3 s. 51

  I en tidigare artikel beskrevs de första stegen på vägen till att använda Geogebra som ett verktyg i matematikundervisningen. Författarna har nu kommit fram till steg 4 och 5 där de nu på allvar låter eleverna arbeta med Geogebra.

  Jonas Hall & Thomas Lingefjärd
  ArtikelPDF

 7. Vad varje matematiklärare borde kunna – Geogebra för nybörjare

  2012 nr. 2 s. 25

  Här ges i tre enkla och tydliga steg en handledning för de lärare som vill börja använda Geogebra i sin undervisning. Exemplen är från gymnasiet men artikeln kan läsas av alla lärare som undervisar i matematik.

  Jonas Hall & Thomas Lingefjärd
  ArtikelPDF

 8. Frågesport i historiens tecken

  2008 nr. 4 s. 52

  Vid matematikbiennalen 2008 presenterade Jonas Hall denna frågesport. För alla er som inte hade möjlighet att lösa den på plats publicerar vi den här. Låt eleverna arbeta med den eller gör en gemensam aktivitet med dina kollegor. Nöj er inte med att finna svaren, utan låt frågor och svar vara utgångspunkt för vidare arbete. Hör gärna av er och berätta om hur arbetet utvecklats. Svaren finner ni på Nämnaren på nätet, namnaren.ncm.gu.se

  Jonas Hall
  ArtikelPDF

 9. Att dela en triangel

  2008 nr. 2 s. 60

  Lärartävlingen Kappa 2007 engagerade många lärare runt om i landet, se Nämnaren nr 1, 2008. Här är en lösning på en extrauppgift som även finns publicerad på Eduard Baumanns webbplats som ”modified Hall”. Det visar att även en högstadielärare med relativt enkla verktyg, tillgängliga för alla, kan bidra till den matematiska utvecklingen.

  Jonas Hall
  ArtikelPDF

 10. Rörliga bilder – dynamisk geometri i klassrummet

  2007 nr. 2 s. 49

  Med hjälp av dynamisk geometri kan elever få möjlighet att förändra figurer inom de givna villkoren, vilket stärker begreppsförståelsen och öppnar för ett undersökande arbetssätt.

  Jonas Hall
  ArtikelPDF

 11. Världens största tal – II

  2007 nr. 1 s. 54

  Stora tal är både svåra att föreställa sig och en utmaning att arbeta med. Tusen, miljard och biljon bleknar alla inför Grahams tal. Här får vi följa med på en hisnande färd ut i de stora talens rymd.

  Jonas Hall
  ArtikelPDF

 12. Öppen matematiktävling

  2003 nr. 3 s. 28

  När Djursholm Svitiod Rotaryklubb hösten 1994 frågade om det fanns intresse av ett stipendium på 2000 kr för att öka intresset för matematik tog Jonas Hall chansen att utveckla några av sina idéer i form av en matematiktävling.

  Jonas Hall
  ArtikelPDF