Föräldrabroschyrer

I samband med produktionen av boken Familjematematik, NämnarenTema 6, togs det, i samarbete med Myndigheten för Skolutveckling, fram tre broschyrer, Barn och matematik. Dessa vänder sig till föräldrar med barn i förskola och förskoleklass. De har nu uppdaterats och skrivits om och även fått nytt bildmaterial. Broschyrerna ger exempel på hur barn upptäcker matematiken i det vardagliga livet redan som små. Föräldrar som ser barnets nyfikenhet och lust att förstå stimulerar dess lärande. Samspelet ger dessutom både barn och föräldrar glädje och tillfredställelse.

Barn och matematik 0-3 år

Barn och matematik 3-5 år

Barn och matematik 6 år