Anmäl dig nu till Matematiklyftet för rektorer

Är du rektor för lärare som deltar i Matematiklyftet erbjuds du en utbildning under läsåret 2015-16. Syftet med utbildningen är att stödja och stimulera dig att som pedagogisk ledare aktivt leda genomförandet av Matematiklyftet vid din skolenhet.

»»» Läs vidare [NCM] »»» [Anmäl dig här]