Programmering med förskolebarn i Helsingborg

När man pratar om programmering är det många som tänker på datorer, ettor och nollor. Men på Västra Allé i Helsingborg, som ingår i Pysslingen Skolor, har pedagogerna tagit nya grepp för att introducera programmering för barnen redan i förskolan.

»»» Läs vidare [MyNewsDesk]