Lågstadielöftet: En läsa-skriva-räkna-garanti

Alla elever ska få en ärlig chans. Ingen ska behöva halka efter. Insatser ska sättas in i tid för att alla elever tidigt ska få med sig de grundläggande kunskaper man behöver för att klara också skolans senare ämnen. Det är regeringens lågstadielöfte.

»»» Läs vidare [Regeringen]