MatematikkMOOC – lärarfortbildning på nätet

Norska Kunnskapsdepartementet har tagit initiativet till kursen, som utvecklats av Senter for IKT i utdanningen, Universitetet i Tromsö och Høgskolen i Sør-Trøndelag.

»»» Läs vidare [Skolverkets omvärldsblogg]