“Det är otroligt vackert när man ser logiken i matematiken”

Anna-Karin Tornberg forskar om matematik, och är professor i numerisk analys. Det innebär att hon forskar om algoritmer och modeller som beskriver verkligheten.

»»» Läs vidare [Sveriges Radio]