Andreas Wieslander

Nominera examensarbeten till GE-stipendiet

Har du handlett eller examinerat ett exceptionellt bra examensarbete? Nominera det då till GE-stipendiet. Göran Emanuelsson-stipendiet För att stimulera till fler och bättre examensarbeten med inriktning mot lärande och undervisning i matematik har Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM, vid Göteborgs universitet instiftat ett årligt stipendium i Göran Emanuelssons namn för bästa examensarbete vid landets lärarutbildningar.

Nominera examensarbeten till GE-stipendiet Read More »

NOMAD – 28 (3-4)

Volume 28, No 3-4, December 2023     Editorial Uffe Thomas Jankvist, Morten Misfeldt, Eirini Geraniou, Mario Sánchez Aguilar and Anna Baccaglini-Frank Towards a technocritical mathematics education  Stine Gerster Johansen Allgemeinbildung and digital technologies in mathematics education: a review Francesca Granone and Elin Reikerås Teachers’ support for children’s mathematical learning through interactions while playing with

NOMAD – 28 (3-4) Read More »

Ny Sträva 4A

Vi har lagt till följande på Strävorna 4a: En fjärdedel som del av helhet (231220) Eleverna får undersöka hur en fjärdedel kan färgläggas i kvadrater som är indelade i olika antal delar och där delarna kan ha olika storlek. Klassen ska tillsammans komma fram till en definition av en fjärdedel som del av helhet. Avsikten med

Ny Sträva 4A Read More »

NCM sörjer Ronnie Ryding

NCM sörjer Ronnie Ryding, tidigare medarbetare på NCM, som gick bort den 1 december. Han gjorde under många år viktiga insatser som redaktör för tidskriften Nämnaren och var en uppskattad kollega och vän. I samband med Ronnies pensionering skrev Göran Emanuelsson en artikel i Nämnaren som beskriver Ronnies insatser. 25 år med Ronnie

NCM sörjer Ronnie Ryding Read More »