Rik matematikundervisning

12 september 2024
16:00 – 17.30

I seminariet presenterar jag forskning kring rik matematikundervisning. Vi talar om hur matematiken ska gestaltas, vilka normer som bör etableras, typer av interaktionsmönster som konstituerar klassrummet samt hur lärare och elever agerar i rika matematikklassrum. Jag lyfter även forskning kring hur vi kan etablera rik matematikundervisning i stor skala, i svenska klassrum, genom kompetensutveckling, förändrade lärarutbildningar och inte minst genom forskningsbaserade läromedel i matematik.

Deltagande