25 april – Vilse i statistiken

Vilse i statistiken

25 april 2024
16:00 – 17.30

Föreläsningen tar upp ett antal exempel på hur statistik kan användas på lämpligt men också olämpliga sätt, det senare avsiktligt eller oavsiktligt. Det handlar bland annat om risker, cherry-picking, skeva urval och säkert något från pandemin. Hösten 2022 sändes 10 korta avsnitt i P1 med denna titel och Tom som programledare, som kommer ligga till grunden för föredraget.

Tom Britton är professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet och forskar framför allt om smittspridningsmodeller. Under pandemin blev han känd för allmänheten genom frekventa framträdanden i media där han uttalade sig om olika aspekter av pandemin. Hösten 2022 ledde han 10 korta radioprogram under rubriken “Vilse i statistiken”.

Prenumeration

Fyll i din epostadress så mailar vi ut tips och påminnelser om våra seminarium.

Newsletter: Seminarieserie